Samen werken aan jouw toekomst

De directeur en de teamleiders vormen samen het MT (managementteam) van onze school. Vrijwel wekelijks vergaderen zij afwisselend over operationele en beleidsmatige zaken. Jij hebt natuurlijk dagelijks te maken met de docenten en je eigen mentor. Daarnaast kun je ook contact opnemen met medewerkers voor extra zorg en begeleiding. Hier vind je alle informatie bij elkaar. Ook kun je meer lezen over de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland.

Snel naar

Docenten

Op het Kennemer College beroepsgericht werken ongeveer 80 enthousiaste en gemotiveerde docenten. Docenten geven les in een specifiek vak en begeleiden daarnaast een vaste groep leerlingen als mentor tijdens het leerproces. Op de basisschool heb je te maken met één of hooguit twee leerkrachten. In het voortgezet onderwijs zijn dat er plotseling een heleboel meer. Dat is soms best even wennen.

Mentoren

Je mentor volgt je gedurende het hele schooljaar. Deze persoon kent je dus heel goed. Hij of zij helpt je te dromen, je ambities waar te maken en persoonlijke doelen te stellen. Je mentor stelt vragen die jou helpen beter inzicht te krijgen in je eigen leerproces. Zo leer je prioriteiten te stellen, leerdoelen te plannen en te reflecteren op je gestelde doelen. Elke week heb je een mentoruur.

Teamleiders & Leerjaarcoördinatoren

De teamleiders dragen zorg voor de onderwijskundige en personele zaken binnen hun afdeling. Elk leerjaar heeft een eigen leerjaarcoördinator die zich bezighoudt met leerlingzaken. Heb je vragen, dan kun je deze stellen aan de leerjaarcoördinator. Samen zorgen zij dat alles op rolletjes loopt.

  • Irene Mols – Teamleider Leerjaar 1 en 2 (onderbouw)
  • Frouke Draaisma – Teamleider Leerjaar 3 en 4 (bovenbouw)
  • Anouk Houwing – 1e leerjaar
  • Loes Tijsen – 2e leerjaar
  • Hanneke La Rivière – 3e leerjaar
  • Wilma de Groot – 4e leerjaar

Decaan

De decaan helpt je om een goede keuze te maken voor een profiel in de bovenbouw. En door het organiseren van beroepenmarkten, beroepsinteressetesten en individuele gesprekken is het makkelijker om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding.

Voor alle vragen over je profielkeuze of het vervolgonderwijs kunnen jij of je ouders een afspraak maken met de decaan, mw. J. Rijkhoff.

Conciërges

Zij houden toezicht binnen de school, begeleiden corvee, zijn verantwoordelijk voor de uitgifte van de kluisjes, voeren kleine reparaties uit en je kunt bij hen terecht als je iets kwijt bent, een probleem hebt of zomaar even een praatje wilt maken. Ook zijn de conciërges gecertificeerde BHV’ers.

Administratie en receptie

De administratie en receptie zijn bereikbaar tussen 7.45 en 16.00 uur. Voor vragen over schoolse zaken, het doorgeven van ziekmeldingen of een afspraak maken zijn zij telefonisch of via de mail (infoberoepsgericht@kennemercollege.nl) bereikbaar.

Om redenen van privacy verstrekt de administratie geen privételefoonnummers en/of adresgegevens van medewerkers en leerlingen.

ICT-helpdesk

Op een school waar gewerkt wordt met devices mag een goede ICT-helpdesk niet ontbreken. Ze ondersteunt medewerkers in het gebruik van ICT tijdens en buiten de lessen. In principe ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen “device” of het nu een laptop of een IPAD is.

Contactpersonen

Onze school moet voor iedereen een veilige studie- en werkplek zijn, dus ook voor jou. Dat betekent dat er geen sprake mag zijn van discriminatie, seksuele intimidatie, pesten of geweld.

Als je op school of tijdens een stage wel last hebt van bijvoorbeeld pesten, agressie of machtsmisbruik, dan is het belangrijk dat je dit kunt bespreken met een contactpersoon, eigenlijk een soort vertrouwenspersoon. De contactpersonen op het Kennemer College beroepsgericht zijn mw. E. Tiebie en dhr. R. Moore.

Het is belangrijk dat je vooral niet rond blijft lopen met je probleem. Door te zwijgen wordt er namelijk niets opgelost!

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland

Het Kennemer College beroepsgericht maakt onderdeel uit van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). Een professionele en lerende organisatie waarin zes scholen voor voortgezet onderwijs samenwerken aan uitdagend, eigentijds en betekenisvol onderwijs. Het Bonhoeffercollege en het Jac. P. Thijsse College in Castricum, het Kennemer College havo-atheneum-gymnasium in Beverwijk en het Kennemer College mavo en beroepsgericht en de Kennemer Praktijkschool in Heemskerk. Samen motiveren we onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen, van praktijkonderwijs tot en met het gymnasium. Elke school geeft hier op geheel eigen wijze een unieke invulling aan.

Kijk voor meer info op: www.svok.nl

Kom ook naar onze school! We hebben een handig stappenplan gemaakt hoe je je kunt aanmelden.

Bekijk het stappenplan

Contact met ons

Wij zijn op schooldagen van 07.45 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar via 0251-24 19 44 of per e-mail: infoberoepsgericht@kennemercollege.nl.

Kennemer College Beroepsgericht | Van Riemsdijklaan 103 - 1965 BE Heemskerk | Telefoon 0251 - 24 19 44