Veelgestelde vragen

Leerjaar 1-3

Hoe weet ik wanneer mijn kind les heeft op school of thuis?

Het lesrooster staat in Zermelo. Als er bij de les een cameraatje staat afgebeeld, heeft u kind online les. Staat er een lokaalnummer bij de les, dan wordt de les op school gegeven.

Moet mijn kind op school lessen volgen?

Wanneer uw kind gezond is (richtlijnen RIVM), verwachten wij hem/haar op school wanneer het rooster in Zermelo dit aangeeft.

Wat moet ik doen als mijn kind geen lessen kan volgen op school?

Wanneer dit het geval is, meldt u dit als ouder/verzorger van de leerling voor half negen ’s ochtends telefonisch bij de school. Uw kind volgt die dag alle lessen online.

Wat moet ik doen als mijn kind ziek is?

Als uw kind ziek is moet u dit voor half negen ’s ochtends doorgeven aan de school, ook als uw kind online lessen heeft en ziek is moet u dit doorgeven aan school.

Hoe kun je als ouder weten welk werk is opgegeven?

In de ELO van Magister staat per leerjaar een studiewijzer. Hier staat precies in wat, wanneer en voor welk vak iets af of ingeleverd moet zijn.

Mogen ouder(s)/verzorger(s) de school bezoeken?

Ja, mits de regels van het RIVM gehanteerd worden.

Leerjaar 4

Wat zijn de instructies voor in- en aanleveren van de boeken, kluissleutels en printbadge? En wanneer?

Voor instructie over het inleveren van boeken, kluissleutels en printbadge klik hier.

Wanneer krijgen de leerlingen de ‘Geslaagd’ vlag?

Op ?? komen de leerlingen de vlag op school ophalen. De precieze tijd krijgen zij via de mail te horen.

Wat is een Resultaatverbeteringstoets (RV-toets)?

De RV-toets is een grote toets die gaat over alle lesstof van een vak zoals beschreven staat in het PTA. De toets kan gaan over een algemeen vak of over een beroepsgericht vak.

Wanneer is de RV-toets nodig?

De RV-toets mag door alle leerlingen van leerjaar 4 gemaakt worden om een eindcijfer te verbeteren. Daarnaast is de RV-toets bedoeld voor leerlingen die op .. juni nog niet geslaagd zijn.

Hoe vraag je een RV-toets aan?

Alle leerlingen van leerjaar 4 krijgen op .. juni een aanvraagformulier voor de RV-toets toegestuurd via de mail. Op .. juni vóór 12:00 uur moet de aanvraag bij de examencommissie binnen zijn.

Wanneer is de diploma-uitreiking?

Woensdag 13 juli vindt de diploma-uitreiking plaats. Iedere leerling wordt uitgenodigd voor een bepaald uur om het diploma in ontvangst te nemen.

Hoe gaat de diploma-uitreiking er dit jaar uitzien?

Per klas wordt op school het diploma uitgereikt door de mentor. Er is voor iedere klas een tijdstip gereserveerd. Om te voldoen aan de richtlijnen wordt een protocol toegestuurd. Hierin staat omschreven wat er van iedereen verwacht wordt bij binnenkomst, uitreiking en vertrek. We gaan er natuurlijk wel een feestelijk moment van maken!

Hoeveel personen mag de leerling meenemen naar de diploma-uitreiking?

Iedere leerling mag maximaal twee personen meenemen.

Hoe worden leerlingen en ouders/verzorgers geïnformeerd?

De leerlingen krijgen een uitnodiging voor de diploma-uitreiking. Daarin staat de precieze tijd waarop zij, met maximaal twee andere personen, op school worden verwacht. Ook wordt het protocol voor deze bijeenkomst gestuurd via de mail naar leerlingen en ouders/verzorgers. Zo  zorgen we er met elkaar voor dat de diploma-uitreiking zowel feestelijk als veilig verloopt.