Skip to main content

Nieuw: telefonisch spreekuur voor vragen m.b.t. het vierde leerjaar en lijst veel gestelde vragen voor leerjaar 1t/m 3 en het 4e leerjaar.

In deze bijzondere tijd zijn veel vanzelfsprekendheden weggevallen. Vóór 16 maart gingen alle kinderen iedere dag gewoon naar school. Nu even niet, geven we onderwijs op afstand en is er een rooster met online lessen. De Centrale Examens gaan dit jaar niet door enz. Dit zorgt voor veel onzekerheid en vragen bij ouders en leerlingen. Ouders benaderen regelmatig de mentor van een kind. Soms is de mentor niet direct bereikbaar of moet het antwoord op bepaalde vragen schuldig blijven.

Om uw vragen en onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen en u van eenduidige antwoorden te voorzien hebben we twee oplossingen bedacht:
1) Vanaf nu vindt u op de website een item “veel gestelde vragen” (één voor klas 1/2/3 en één voor klas 4). Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Mocht uw vraag daar niet bij staan, dan bieden wij voor het vierde leerjaar de volgende mogelijkheid aan;
2) M.i.v. 14 april is er iedere dinsdag (behalve in de vakantie) een telefonisch spreekuur van 12.00 tot 13.00 uur. Leerjaarcoördinatoren, teamleider en de Examensecretaris zijn via het nummer van de school (0251-241944) bereikbaar om uw vragen te beantwoorden. Mochten alle lijnen bezet zijn, dan noteert de receptie uw nummer en wordt u na afloop van het spreekuur teruggebeld.

Klik hier om naar het overzicht te gaan.

Terug naar overzicht