Skip to main content

Tijdens de introductieweek van het nieuwe schooljaar hebben leerlingen van de techniekafdeling van het Kennemer College Beroepsgericht drie bedrijventerreinen bezocht. Met als doel zich te oriënteren op de technische bedrijven, kregen de leerlingen een foto-opdracht mee.

Op zowel De Trompet, De Houtwegen in Heemskerk als op De Pijp in Beverwijk werden foto’s gemaakt van bedrijfspanden. De leerlingen moesten vervolgens proberen uit te zoeken welk technisch product of welke technische dienst er geleverd wordt.

Foto-opdracht
In het kader van Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) toonden het bedrijf GAMO, de Warmteservice en Het IJzerhuis zich bereid om leerlingen binnen te laten en mee te werken aan de foto-opdracht. De opdracht ‘ga op de foto met een remschijf’ was een van de opdrachten die zodoende met goed gevolg werd afgerond.

De, door het warme weer en het fietsen, vermoeide leerlingen kregen drinken en ijs aangeboden. Ze konden op deze eerste leerzame dag weer ontspannen naar school terugkeren.

Nieuwe werkkleding
De techniekafdeling van het Kennemer College Beroepsgericht in Heemskerk is het schooljaar gestart met nieuwe werkkleding. De samenwerking met een aantal bedrijven maakt dat weer mogelijk.

Een professionele uitstraling begint bij een professionele outfit. Op het Kennemer College Beroepsgericht wordt binnen het Vakcollege Techniek jaarlijks gebruikgemaakt van sponsoren uit het bedrijfsleven om veilige en opvallende kleding mogelijk te maken voor de technici van de toekomst.

Bedrijven investeren in opleiding
Zo is er in de loop van de jaren een wisselwerking ontstaan. Bedrijven investeren indirect in de opleiding en de leerlingen van het Kennemer lopen reclame voor de verschillende zaken.

Terug naar overzicht