Laatste herkansmogelijkheid klas 4 op 27 mei 2019. Wil je de rekentoets maken? meld je voor 16 mei aan! klik hier

Zonder aanmelding voor 16 mei kun je niet meedoen!

Voor leerjaar 3 zijn de rekenexamens gepland op 29 en 30 mei. Deze rekenexamens worden in de sportbox afgenomen. Deelname is verplicht.

Informatie rekentoetsen VMBO

Alle leerlingen van het VMBO zijn verplicht om minimaal eenmaal deel te nemen aan het rekenexamen. De rekenexamens worden in het 3e en 4e leerjaar afgenomen in de door overheid vastgestelde periodes. De rekenexamens zijn computerexamens die afgenomen worden met Facet. Het resultaat is vooralsnog niet bepalend voor het slagen of zakken. Wel komt het cijfer voor rekenen op het diploma te staan.

Resultaat verbeteren

In het 3e leerjaar is deelname aan het rekenexamen verplicht ook aan een eventuele 2e afname in leerjaar 3. In het 4e leerjaar is  de keuze aan de leerling (mits er eerder minimaal eenmaal is deelgenomen). Bij een herkansing telt het beste resultaat.

Rekenlessen en oefenen rekenexamen

De leerlingen oefenen het rekenen in leerjaar 3 met Muiswerk. Hierbij gaan ze vooral zelfstandig op school en thuis aan de slag met Muiswerk. De leerlingen kunnen thuis inloggen in Muiswerk en oefenen.

Het rekenexamen kunnen ze thuis oefenen met oefenexamens van Facet. Zie de link hieronder. Behalve dat de rekenvaardigheid daarmee wordt geoefend, wennen de leerlingen ook aan de wijze waarop het examen afgenomen wordt.