Skip to main content

De ouderraad is dringend op zoek naar ouders. Wil jij ook het beste voor je kind? Wil je dat het goed gaat op school? Kom dan in de ouderraad, daar kun je meedenken, je meningen ventileren, mee helpen aan oplossingen enz.  Aanmeldingen kunnen via infoberoepsgericht@kennemercollege.nl

 

De ouderraad

Ouders zijn samen met de school verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen. Vanuit hun betrokkenheid is een aantal ouders lid van de ouderraad.

De leerlingen zijn de klanten van de school en ouders zijn hun wettelijke vertegenwoordigers. De ouderraad heeft geen bestuurlijk gezag. Wel wordt de ouderraad tijdens vergaderingen regelmatig op de hoogte gehouden van bestuurlijke zaken die de school en het onderwijs aangaan. Tevens kunnen ouders ideeën inbrengen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken, communicatie, kwaliteit van het onderwijs, assistentie organisatie schoolfeesten en de besteding van de ouderbijdrage. De ouderraad is tevens aanwezig tijdens het ‘Open Huis’ om ‘nieuwe’ ouders te informeren wat zij kunnen betekenen voor onze school.

De ouderraad komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Hier is altijd een lid van de schoolleiding bij aanwezig.

 

 

Terug naar overzicht