Skip to main content

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Wij zijn blij dat het onderwijs langzamerhand weer op de normale manier gegeven kan worden en dat de 1,5 meter maatregel niet meer nodig is.
Het Kennemer College Beroepsgericht heeft al bij de heropening van de scholen op 3 maart gekozen voor een rooster waardoor alle leerlingen elke dag naar school kunnen.
Dit rooster zullen wij blijven gebruiken tot aan het einde van het schooljaar.
De lessen voor leerjaar 1 t/m 3 lopen door t/m 18 juni, daarna volgt een toetsweek van 21 t/m 25 juni en een activiteitenweek van 28 juni t/m 1 juli.
De overheid heeft na het loslaten van de 1,5 meter maatregel zelftests beschikbaar gesteld voor leerlingen en onderwijspersoneel om eventuele besmettingen vroegtijdig te kunnen vaststellen.   Elke leerling krijgt 2 zelftests per week mee naar huis.
Wij adviseren u dringend te zorgen dat uw zoon/dochter hiervan gebruik maakt en bij een positieve testuitslag thuis blijft en zich bij de GGD laat testen.
Mocht u over het bovenstaande vragen hebben dan horen wij het graag.

Met vriendelijke groet,

Namens de schoolleiding,
Jos Bart
Directeur a.i.
Kennemer College Beroepsgericht

Terug naar overzicht