Ook dit jaar is weer
van alles te beleven

Januari

24 januari 2019 Eindgesprekken docenten ISK
24 januari 2019 Informatiemiddag ISK
De middag is van 16.00-18.00 uur.
26 januari 2019 Open Huis
Op deze dag gaan alle deuren voor jullie open. Jullie mogen overal binnen stappen en alles vragen. Zo krijgen jullie letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken van Beroepsgericht. Jullie zijn welkom van 9.30-13.00 uur.
28 januari 2019 PPO leerjaar 2, ronde 2 (profiel 2)
Praktische Profiel Oriëntatie van 14.50-16.10 uur. Kijk hier uit welke profielen je kunt kiezen.
29 januari 2019 Excursie ISK naar Amsterdam
29 januari 2019 Informatieavond ouders toekomstige brugklassers
Op deze avond geven we informatie aan alle geïnteresseerde ouders. Bijvoorbeeld over: gepersonaliseerd leren, ons uitgebreide ondersteuningsaanbod, de beroepsprofielen in het vmbo, onze verschillende leerwegen (basis, kader en gemengd), de doorstroom naar mavo en de aanmeldingsprocedure. In een aantal korte workshops laten wij zien hoe ons onderwijs eruitziet. U bent welkom vanaf 19.30 uur.
30 januari 2019 Werkmiddag onderbouw -> leerlingen vrij
Je bent vrij van 13.15-17.00 uur.
30 januari 2019 Ouderklankbordgroep GPL
De bijeenkomst is van 19.00-20.00 uur.

Februari

4 februari 2019 PPO leerjaar 2, ronde 2 (profiel 2)
Praktische Profiel Oriëntatie van 14.50-16.10 uur. Kijk hier uit welke profielen je kunt kiezen.
5 februari 2019 Informatieavond keuzeprofielen leerjaar 2
Alle afdelingen van de bovenbouw zijn deze avond open en de coaches zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden. De keuzepakketten staan klaar in Magister. De informatieavond is van 19.00-20.30 uur.
11 februari 2019 Inleveren definitieve profielkeuze leerjaar 2
Het dient vóór 12.00 uur te zijn ingeleverd.
18 februari 2019 - 24 februari 2019 Voorjaarsvakantie
Even helemaal lekker vrij!
25 februari 2019 SVOK Studiedag -> leerlingen vrij

Maart

4 maart 2019 PPO leerjaar 2, ronde 3 (definitieve profiel)
Praktische Profiel Oriëntatie van 14.50-16.10 uur.
4 maart 2019 - 15 maart 2019 Rekentoets 2A - 2F - 3F - 2ER
11 maart 2019 Kijken in de keuzeband leerjaar 3
Dit duurt van 8.20-11.00 uur.
11 maart 2019 PPO leerjaar 2, ronde 3 (definitieve profiel)
Praktische Profiel Oriëntatie van 14.50-16.10 uur.
18 maart 2019 - 22 maart 2019 Activiteitenweek onderbouw
Leerlingen gaan o.a. naar het Verzetsmuseum en naar de Hollandse Schouwburg.
21 maart 2019 Studiedag ISK -> leerlingen vrij
25 maart 2019 PPO leerjaar 2, ronde 3 (definitieve profiel)
Praktische Profiel Oriëntatie van 14.50-16.10 uur.
25 maart 2019 Infomiddag keuzevakken beroepsprofiel lj 3
De infomiddag duurt van 16.00-17.30 uur.
25 maart 2019 Start meesterproeven leerjaar 4
27 maart 2019 Ouderklankbordgroep GPL
De bijeenkomst is van 19.00-20.00 uur.
27 maart 2019 - 29 maart 2019 TOA-toetsen ISK
Toetsen voor taal en rekenen.

April

3 april 2019 Definitieve keuze voor keuzevakken leerjaar 3
8 april 2019 - 12 april 2019 LOC-gesprekken onderbouw en bovenbouw
8 april 2019 - 9 april 2019 Meesterproef Podium Kennemer Theater
Van 14.00-22.00 uur geopend.
9 april 2019 Startloop iRun2BFit onderbouw
12 april 2019 Meesterproeven leerjaar 4 afgerond
17 april 2019 Cijferlijsten ophalen leerjaar 4
Je kunt je cijferlijst ophalen en gelijk je akkoordverklaring tekenen.
19 april 2019 Goede vrijdag -> let op: geen vrije dag!
19 april 2019 Laatste lesdag leerjaar 4
22 april 2019 - 5 mei 2019 Meivakantie
Even helemaal lekker vrij!

Mei

30 mei 2019 - 31 mei 2019 Hemelvaart
Twee dagen extra vrij!

Juni

10 juni 2019 Pinksteren
12 juni 2019 Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers
De middag duurt van 13.45-15.30 uur.
12 juni 2019 Informatieavond nieuwe ouders groep 8
De bijeenkomst is van 19.00-20.00 uur.

Juli

1 juli 2019 - 5 juli 2019 Activiteitenweek lj 1 en Werkweek lj 2 & 3 en ISK
Met je brugklas ga je o.a. naar het Tropenmuseum.
8 juli 2019 - 12 juli 2019 Laatste schoolweek
En dan eindelijk zomervakantie!