Ook dit jaar is er weer
van alles te beleven

Snel naar:   OktoberNovemberJanuari

Oktober

7 oktober 2019 - 10 oktober 2019 ISK-verkeersproject
Van 9.00uur tot 13.00 uur.
7 oktober 2019 - 11 oktober 2019 Week van de Technologie (Techport) lj 2 en 3
14 oktober 2019 Schoolfotograaf reserve + ISK
17 oktober 2019 Ouder-/infomiddag ISK
De middag duurt van 16.00-17.00 uur.
21 oktober 2019 - 25 oktober 2019 Herfstvakantie
Lekker weekje vrij!
31 oktober 2019 Schoolfeest Halloween OB en ISK (12-14 jaar)
Het feest duurt van 19.30-22.30 uur.
31 oktober 2019 MR-vergadering
De vergadering begint om 18.00 uur.

November

19 november 2019 Informatieavond
Op deze avond geven we informatie over onze school: hoe het onderwijs op het Kennemer College beroepsgericht eruitziet, de tweejarige brugperiode, welke rol de mentor heeft, welke ondersteuning we kunnen bieden en nog veel meer. We starten om 19.00 uur.

Januari

21 januari 2020 Informatieavond
Op deze avond geven we informatie aan alle geïnteresseerde ouders. Bijvoorbeeld over: onderwijs op maat, ons uitgebreide ondersteuningsaanbod, de beroepsprofielen in het vmbo, onze verschillende leerwegen (basis, kader en gemengd), de doorstroom naar mavo en de aanmeldingsprocedure. Start om 19.30 uur.
31 januari 2020 Open Huis
Maak deze dag kennis met onze school, onze docenten en onze leerlingen en vraag hen het hemd van het lijf! We openen onze deuren van 16.00-20.00 uur.