Skip to main content

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Afgelopen dinsdag vond de persconferentie plaats waarin werd verteld dat de gedeeltelijke schoolsluiting
met 3 weken verlengd wordt, dus tot minimaal 7 februari. Daarnaast werd bekend gemaakt
dat de 1,5 meter afstand weer wordt ingevoerd op de scholen voor voortgezet onderwijs. De
1,5 meter-regel gaat per direct in, maar uiteraard werd er begrip getoond voor het feit dat
scholen wat tijd nodig hebben om dit zo goed mogelijk te realiseren.
Het gaat om de onderstaande groepen leerlingen:

• de leerlingen uit klas 4 (de examenklassen)
• de leerlingen uit klas 3, alleen voor de beroepsgerichte vakken (praktijk)
• de kwetsbare leerlingen (aangemeld via de mentor)

Alle overige leerlingen krijgen online onderwijs.
Tot en met vrijdag geldt nog het oude rooster zonder de 1,5 meter-maatregel, al zal er zo veel
mogelijk geprobeerd worden hier rekening mee te houden. Vanaf maandag geldt een nieuw
rooster, waarbij het onderwijs geheel ingericht is op de 1,5 meter maatregel. Klik op onderstaande documenten voor meer informatie.

Leerjaar 1 t/m 2.

Leerjaar 3 t/m 4.

Verdeling praktijklessen leerjaar 3.

 

Terug naar overzicht