Hoe zit het met de eigen bijdrage?

Als school hechten wij veel waarde aan de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook aan de sfeer binnen onze school. We organiseren veel leuke activiteiten, zoals excursies, schoolfeesten, sportdagen, sportoriëntatie, etc. Deze activiteiten worden niet door de overheid gefinancierd, daarom vragen wij hiervoor een financiële bijdrage.

Snel naar

Vrijwillige financiële bijdrage

De hoogte van de vrijwillige bijdrage voor een excursie, studiereis of leerlingbijdrage is afhankelijk van het leerjaar waarin uw zoon/dochter zit. De bijdrage wordt via het digitale betalingssysteem Schoolloket verrekend. Mocht u deze bijdrage slechts gedeeltelijk of niet kunnen betalen, bespreek dit dan met ons, zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.

U vindt hier de instructie voor het schoolloket.

Downloads

Vergoeding leermiddelen

Welke leermiddelen zijn gratis?

 • leerboeken, werkboeken, syllabi, etc.
 • logboek
 • examentrainingen, examenoefenmateriaal
 • informatieboekjes werkweken, activiteitenweken, projecten, etc.
 • licentiekosten van digitaal leermateriaal

Wat moeten jullie zelf aanschaffen?

 • stevige schooltas
 • woordenboeken
 • rekenmachine Casio fx-82MS
 • sportkleding
 • schriften en een multomap
 • etui met pennen, potloden, gum, puntenslijper, lijm, schaar
 • passer, liniaal en geodriehoek
 • bedrijfskleding voor een specifiek profiel

Binnenkort meer informatie over de aanschaf van een laptop.

Vrijwillige bijdrage werkweken

In bijna elk leerjaar organiseren we een werkweek voor alle leerlingen. We vinden deze activiteiten belangrijk voor de sfeer in een klas, voor de ontwikkeling van uw kind en natuurlijk zijn het voor de meeste leerlingen ook gewoon leuke activiteiten.

De school ontvangt hiervoor geen geld van de overheid. De kosten moeten dus volledig via de vrijwillige ouderbijdrage betaald worden. Vanzelfsprekend kunt u zelf de keuze maken of u deze bijdrage betaalt voor uw kind. Indien u ervoor kiest uw zoon/dochter niet te laten deelnemen aan een werkweek, bieden we een alternatief programma.

Vrijwillige bijdrage Ouderraad

Onze Ouderraad ondersteunt het onderwijs op verschillende manieren. De vrijwillige financiële bijdrage zet de raad in voor bijdragen aan bv. het Open Huis, het maken van het examenjaarboek voor de 4e jaars leerlingen, schoolfeesten en jaarlijks een thema-avond voor ouders.  De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad stemt vooraf in met de vaststelling van de bestemming van de ouderbijdrage.

Regeling tegemoetkoming schoolkosten

Sommige gemeentes hebben een speciale vergoeding voor schoolkosten. Deze bijdrage vergoedt indirecte schoolkosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp, een fiets of leermiddelen. Daarnaast is het bij de meeste gemeenten mogelijk om een bijdrage aan te vragen voor sportactiviteiten of muzieklessen. Informatie over de mogelijkheden kunt u navragen bij uw gemeente.

Ook is het mogelijk om in sommige gevallen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een tegemoetkoming in de schoolkosten aan te vragen. Deze tegemoetkoming is een gift en hoeft dus niet te worden terugbetaald. Bel voor meer informatie met 050-5997755 of kijk op www.duo.nl.

Ongevallen- en reisverzekering

Alle bij de school ingeschreven leerlingen zijn verzekerd tegen schade t.g.v. lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval, die hen overkomt tijdens de schooluren, de stage of evenementen in schoolverband, alsmede gedurende één uur hiervoor en hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van genoemde schoolactiviteiten vergt.

De school heeft een collectieve reisverzekering afgesloten voor alle leerlingen die deelnemen aan excursies en werkweken van school. Bij werkweken naar het buitenland adviseren wij een extra verzekering af te sluiten, want een gewone ziektekostenverzekering dekt veelal in het buitenland de kosten niet.

De school is niet aansprakelijk voor ongevallen die de leerlingen tijdens hun verblijf op school of tijdens reizen, excursies e.d. overkomen, wanneer de leerlingen zich onverantwoordelijk gedragen, tegen instructies ingaan of hier niet naar luisteren. U bent dan als ouders/verzorgers verantwoordelijk voor de gevolgen. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van SVOK.

Let op: de plicht voor een goede verzekering ligt altijd bij de ouders/verzorgers van de leerlingen. Met nadruk willen wij u er dan ook op wijzen dat een eigen WA-verzekering voor uw zoon of dochter noodzakelijk blijft!

Wettelijke aansprakelijkheid

Het schoolbestuur is niet aansprakelijk voor diefstal van of beschadiging aan rijwielen of bromfietsen. Het plaatsen van rijwielen of bromfietsen in de stalling van onze school geschiedt op eigen risico, ondanks de aanwezigheid van preventieve bewaking door videocamera’s.

Het schoolbestuur is ook niet aansprakelijk voor vermissing van of beschadiging aan eigendommen van de leerlingen. Elke leerling heeft de beschikking over een locker om zijn/haar eigendommen in te bewaren. Voor schade, door leerlingen toegebracht aan gebouwen of eigendommen van de school, zijn de ouders/verzorgers aansprakelijk.

Kom ook naar onze school! We hebben een handig stappenplan gemaakt hoe je je kunt aanmelden.

Bekijk het stappenplan

Contact met ons

Wij zijn op schooldagen van 7.45 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar via 0251-24 19 44 of per e-mail: infoberoepsgericht@kennemercollege.nl.

Kennemer College Beroepsgericht | Van Riemsdijklaan 103 - 1965 BE Heemskerk | Telefoon 0251 - 24 19 44