Aanmelden rekenexamen

    Voor alle leerlingen is 2F verplicht. Alleen leerlingen die eerder een 2F rekenexamen hebben gemaakt en acht of hoger hebben gehaald kunnen zich inschrijven voor 3F.