Aanmelden voor leerjaar 2 t/m 4

Leerlingen die van school willen veranderen noemen we schoolwisselaars of zij-instromers. Leerlingen moeten een goede reden hebben om van school te willen wisselen. Voor een aanmelding voor leerjaar 2 t/m 4 of tussentijdse instroom nemen ouders altijd rechtstreeks contact op met de decaan mw. Judith Rijkhoff - j.rijkhoff@kennemercollege.nl

Bij aanmelding wordt een aantal documenten gevraagd. Tevens worden inlichtingen ingewonnen bij de school waar de leerling vandaan komt. Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen. In overleg met de aannamecommissie (waaronder de teamleiders en decaan) worden de beschikbare gegevens bestudeerd. Na beoordeling van het dossier wordt een leerling al dan niet uitgenodigd voor een aannamegesprek. De aannamecommissie bepaalt aan de hand van het dossier en het aannamegesprek of een leerling wel of niet plaatsbaar is. Het oordeel van de aannamecommissie hierin is bindend. 
Zodra duidelijk is hoeveel leerlingen geplaatst kunnen worden in het gevraagde schooljaar, volgt aan het eind van het schooljaar een definitieve beslissing over de plaatsing. 
Aanmelden kan uiterlijk tot 1 juni 2018. Zie tevens de aanmeldprocedure op onze website. 

 

Aanmeldformulier zij-instroom 2018-2019

Onderwijskundige overdrachtsinformatie 2018-2019

Apeldoornse Vragenlijst 2018-2019

Wie ben ik? formulier 2018-2019