Klankbordgroep ouders leerjaar 1 en 2vg (pilotgroep 1vh/1vg 1516)

 

We vinden het belangrijk om met ouders in gesprek te gaan over het reilen en zeilen in het eerste leerjaar en 2vg. Wij willen van ouders weten wat zij goed vinden gaan, wat er verbeterd kan worden en welke verwachtingen er zijn ten aanzien van de school en het eerste leerjaar en 2vg in het bijzonder.

De klankbordgroep bestaat naast de medezeggenschap en de ouderraad. Aan de deelname in de klankbordgroep kunnen geen rechten worden ontleend. Adviezen uit de klankbordgroep kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van het kernteam leerjaar 1 en 2vg.

De klankbordgroep komt dit schooljaar minimaal 3 keer bijeen.  De vergadering zal worden voorgezeten door Sylvia Ruisendaal (teamleider leerjaar 1 en 2vg) en Hanneke La Rivière, de projectleider onderwijs.

Ouders die ook graag mee willen denken of iets voor de school zouden willen betekenen kunnen zich opgeven voor deze klankbordgroep. Stuurt u dan een mailtje naar s.ruisendaal@kennemercollege.nl onder vermelding van de naam van uw kind en de klas en dat u interesse heeft in deelname aan de ‘klankbordgroep leerjaar 1 en 2vg’.

  • De eerste bijeenkomst is op woensdag 26 oktober 2016 19.00-20.00 uur.
  • De tweede bijeenkomst vindt plaats op woensdag 30 november 2016. Op verzoek van ouders van 19.00-21.00 uur.

 

Data vergaderingen ouderklankborgroep 2016-2017

  • woensdag 26 oktober 2016
  • woensdag 30 november 2016
  • woensdag 25 januari 2016
  • woensdag 22 maart 2017
  • woensdag 31 mei 2017

Notulen

Hier kunt u de notulen vinden van de ouderklankbordgroep. Klikt u op de desbetreffende datum.