De medezeggenschapsraad

De school is een gemeenschap van mensen met een gezamenlijk belang. Daarom heeft iedereen die bij de school betrokken is ook invloed op het reilen en zeilen van de school. De medezeggenschapsraad  (MR) vertegenwoordigt de ouders, leerlingen en medewerkers van de school. De MR adviseert het schoolbestuur en heeft op een aantal gebieden instemmingsrecht. Dit is wettelijk vastgelegd.

De voltallige medezeggenschapsraad (VMR) van het Kennemer College bestaat uit maximaal zestien leden: 8 medewerkers, 4 ouders en 4 leerlingen.

De MR praat met de schoolleiding over zaken die de school betreffen, zoals de formatie, lessentabel, de ouderbijdrage, de kwaliteit van het onderwijs en andere zaken.
De VMR heeft overleg over zaken als arbeidsvoorwaarden, taakbeleid, etc. Deelnemers worden middels verkiezingen gekozen. Namen van de MR-leden, evenals de samenstelling van de gehele VMR kunt u vinden op onze website.

De bijeenkomsten van de MR zijn openbaar. Data van de bijeenkomsten zijn te vinden in de jaarkalender. Verslagen liggen ter inzage bij de schoolleiding.

 

e-mail medezeggenschapsraad: ruud.sprengersmr@gmail.com

Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:

mw. H. Jorna Voorzitter, namens OP Havo/Vwo
dhr. R. Sprengers Secretaris & Vice-voorzitter, namens OP Havo/Vwo
mw. M. Eveleens namens OP Beroepsgericht
dhr. A. Smit namens OP Havo/Vwo
Mw. Aust-Groenman, namens het OP mavo
Mw. M. Schumacher namens het OOP mavo
dhr. H. Hendriks namens OP Beroepsgericht
mw. S. Remijn namens het OOP Beroepsgericht
dhr. T. Herder namens leerlingen Kennemer College
mw. M. Ettema namens ouders Havo/Vwo
mevr. M. Verhagen namens ouders Havo/Vwo
mevr. S. Aydin namens ouders Mavo
dhr. P. Steeman namens ouders Mavo
mevr. J. v.d. Pas-Lens namens ouders Beroepsgericht
dhr. M. Geels namens ouders Beroepsgericht


De medezeggenschapsraad is op zoek naar ouders die mee willen denken. Bent u geïnteresseerd, mail dan naar ruud.sprengersmr@gmail.com.