Trajectvoorziening

Gezien de ontwikkelingen van Passend Onderwijs is het Kennemer College Beroepsgericht sinds september 2013 gestart met een interne trajectvoorziening. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen vanuit de trajectvoorziening de nodige ondersteuning krijgen. De trajectvoorziening is een arrangement binnen de ondersteuningsstructuur en wordt toegewezen door het Kernteam. Leerlingen volgen, in de zgn. trajectklas, een op hun onderwijsbehoeften afgestemd traject met als doel het onderwijsleerproces zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De trajectbegeleider is een vast gezicht en organiseert samen met een onderwijsassistent het dagelijks reilen en zeilen binnen de voorziening. De trajectbegeleider van het Kennemer College Beroepsgericht is mw. J. Hoekstra.