Maatschappelijke betrokkenheid

Op het Kennemer College vinden wij het belangrijk dat de leerlingen zich realiseren dat er delen in de wereld zijn, waar grote armoede heerst en voor ons vanzelfsprekende zaken ontbreken. Samen met de leerlingen worden er activiteiten bedacht en uitgevoerd om geld en of materialen in te zamelen, die vervolgens aan een van onze projecten worden geschonken. Zo gaan de leerlingen van het 2e leerjaar als maatschappelijke stage projecten uitvoeren waarvan de opbrengsten verdeeld zullen worden over deze drie doelen. Bewust kiezen wij voor kleinschalige projecten waar onze bijdragen zichtbaar zijn en worden gewaardeerd. Bijvoorbeeld de opbrengst van de Kerstfair waarmee in Ghana schoolboeken konden worden aangeschaft. 

Ghana

Hier steunen wij de Alafya foundation. Er wordt geld ingezameld voor een kindertehuis en een lagere school voor wezen in Ghana. Klik hier voor de website van de Alafya Foundation.

Nepal

Stichting Veldwerk is actief voor kansarme kinderen en vrouwen in Nepal. Stichting Veldwerk is opgericht door de Nederlandse Rene Veldt, die begaan was met een mismaakt kind, tijdens zijn reizen door Nepal. Van het een kwam het ander en nu staan er diverse centra in Nepal. Het Kennemer College sponsort een daycare centrum, waardoor 15 kinderen iedere dag een opvang hebben. Zij krijgen een uniform en een warme maaltijd. Ook wordt er onderwijs gegeven, waardoor de kinderen een mogelijkheid hebben om later zichzelf staande te houden.
Meer te lezen over deze stichting op http://www.stichting-veldwerk.nl
 

Costa Rica

De Alpizarstichting richt zich op het aanschaffen van materialen voor lagere scholen, drinkwatervoorziening en andere belangrijke infrastructuur.