Contactpersoon (voorheen vertrouwenspersoon)

Onze school moet voor iedereen een veilige studie- en werkplek zijn. Iedereen heeft recht op een opleiding waar hij zich veilig voelt. Dat betekent dat er geen sprake mag zijn van discriminatie, seksuele intimidatie, pesten of geweld.

Als een leerling op school of tijdens stage last heeft van pesten, agressie, machtsmisbruik of iets van dien aard, dan is het belangrijk om dit te kunnen bespreken met een contactpersoon.

Het is belangrijk dat de leerling niet rond blijft lopen met het probleem! Door te zwijgen wordt er niets opgelost!

De contactpersoon
• is er voor de leerling
• neemt de leerling serieus
• luisteren naar de leerling
• helpt de leerling naar een oplossing zoeken
• geeft de leerling informatie over hulpverlening
• helpt bij het indienen van een klacht indien dit nodig blijkt
• gaat vertrouwelijk met de klacht om

 

De contactpersonen op het Kennemer College Beroepsgericht zijn mw. H.G.J.M. Tiebie en

dhr. H.J. Hendriks.