Vensters voor Verantwoording

De scholen van SVOK nemen deel aan het project Vensters voor Verantwoording. Doel van het project is een eerlijk beeld te geven van de kwaliteit van het onderwijs op elke individuele school en binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs als geheel.
 

 Venster van het Kennemer College Beroepsgericht

Algemene site Vensters voor verantwoording: http://www.scholenopdekaart.nl

Meer informatie vindt u op www.venstersvoorverantwoording.nl