Veilig naar school

Een van de speerpunten van het Kennemer College is het realiseren van een veilige school voor leerlingen en medewerkers. Fysiek en/of verbaal geweld worden nimmer getolereerd. Het Kennemer College heeft, net als de andere scholen in Midden- Kennemerland, een convenant gesloten met de politie van onze regio. Ook gemeentes, bureau HALT en het openbaar ministerie zijn hierbij betrokken. Het convenant heet ‘Veilig naar School’. In deze overeenkomst is geregeld wat we doen bij ongewenste situaties en hoe we ervoor zorgen dat leerlingen en personeel zich veilig voelen op school. Er valt o.a. in te lezen, dat:

  • er een reglement van orde is, waar allen zich aan houden;
  • de politie zal letten op ongewenst verkeersgedrag rondom de school;
  • de school in geval van misdrijven altijd aangifte doet bij de politie, na kennisgeving aan de ouders of wettelijke vertegenwoordigers;
  • bij ernstig vermoeden van ongewenst gedrag, na kennisgeving aan de ouders of wettelijke vertegenwoordigers, de school contact kan opnemen met de politie;
  • het bureau Halt ingeschakeld kan worden bij de afhandeling van ongewenst gedrag;
  • de school zich het recht voorbehoudt om de ter beschikking gestelde kluisjes en dergelijke te openen;
  • de politie voorlichting kan geven met een onderwijskundige en/of opvoedkundige doelstelling.