Sociale vaardighedentraining (sova)

Sociale vaardigheden zijn vaardigheden die van belang zijn in de omgang met anderen,  zoals: hoe maak je op een goede manier contact met je leeftijdsgenoten, hoe ga je om met kritiek of hoe kun je op een goede manier een ruzie oplossen.

Voor leerlingen bestaat de mogelijkheid om extra ondersteuning te krijgen door middel van een sova-training in een klein groepje.

Onze sociale vaardighedentrainers zijn mw. W. van Nieuwenhuijzen en mw. N. Datema-Knol.