Profielen en het vernieuwd vmbo in de bovenbouw (leerjaren 3 en 4)

Medio 2018 leggen alle leerlingen in het vmbo beroepsgericht vmbo-examens nieuwe stijl af. Deze vernieuwing is ingegeven door de noodzaak om het onderwijs beter af te stemmen op de actuele werk- en opleidingsmogelijkheden in de regio. Leerlingen wordt daarbij meer ruimte geboden om hun eigen talenten te ontwikkelen. Bovendien krijgen zij een bredere basis mee.

 

Wat betekenen de vernieuwingen voor de leerlingen?

  • De leerling kiest een profiel;
  • Ieder profiel bestaat uit 4 verplichte modulen;
  • Naast het verplichte deel moet een leerling minimaal 4 keuzevakken doen, die in een pakket aangeboden gaan worden. Basis voor de keuzevakken is de opleidings- en beroepswens van de leerling na het vmbo. Deze keuzevakken kiest de leerling in leerjaar 3.

De leerlingen doen voor de verplichte vakken een centraal examen en voor de keuzevakken een schoolexamen. Het examen vindt plaats op basis-, kader- of gemengd-niveau. Ook is het mogelijk om afzonderlijke vakken op een hoger niveau af te sluiten.

Na de twee brugjaren kiest de leerling een profiel en krijgt een bindend advies mee voor deze leerweg.