Het VMBO: een prima weg naar een goede toekomst!

Wist je dat na de basisschool meer dan vijftig procent van de leerlingen naar het vmbo gaat? Het vmbo Beroepsgericht maakt daar een belangrijk deel van uit. In het beroepsgerichte vmbo kunnen leerlingen uit alle mogelijkheden die er zijn, de richting kiezen die het beste bij hen past.

Wij vinden een goed leer- en werkklimaat heel belangrijk. Aan de ene kant willen we een aantal zaken uit de basisschool, waar onze leerlingen vertrouwd mee zijn, vasthouden en aan de andere kant laten we ze kennismaken met een groot aantal aspecten die zo kenmerkend zijn voor het voortgezet onderwijs.

In de dagelijkse onderwijspraktijk betekent dit een toenemende aandacht voor het gebruik van de moderne communicatiemiddelen en het vaardighedenonderwijs. Ieder kind heeft talenten. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen in staat te stellen deze te ontdekken en door middel ons onderwijsaanbod verder te ontwikkelen.

Prestaties leveren lukt alleen als je dit kunt doen in een omgeving waarin leerlingen zich veilig en prettig voelen, waar zij geholpen worden door leraren als ze problemen hebben. Zo’n leer- en werkomgeving kan alleen ontstaan als iedereen zich houdt aan een regel die we heel belangrijk vinden: we gaan respectvol met elkaar om en behandelen de ander zoals we zelf behandeld willen worden!

Onderwijsvernieuwingen zorgen ervoor dat wij blijven innoveren, inspireren en de kwaliteit van ons onderwijs steeds willen verbeteren. In het schooljaar 2016-2017 starten wij vanaf leerjaar 1 met gepersonaliseerd leren waarin de coaches een nog prominentere rol krijgen om de leerlingen te begeleiden in het behalen van hun persoonlijke leerdoelen. Daarnaast worden in de bovenbouw nieuwe verbindingen gelegd tussen de afdelingen door het vernieuwde vmbo. Naast het Vakcollege Techniek, dat al in leerjaar 1 begint, kunnen leerlingen in de bovenbouw kiezen voor (vernieuwde) profielen in de Techniek, Economie of Zorg en Welzijn.

Een heel sterk punt van ons onderwijs is dat de leerlingen naast theorie ook veel praktijklessen krijgen, waarin zij al doende aan het leren zijn. Onze praktijkruimtes zijn prima ingericht met modern materieel, zodat de lessen goed aansluiten op de werkelijkheid. ‘Leren door doen’ is aantrekkelijk en afwisselend. Ook stages horen daar bij. Tijdens die stages ervaren onze leerlingen hoe zij het geleerde in het ‘echt’ kunnen toepassen.

Met een vmbo-diploma op zak kunnen onze leerlingen vele kanten op in het vervolgonderwijs. Het is met recht een waardevol diploma, waarop leerlingen en hun ouders trots kunnen zijn. Met dit diploma als basis, aangevuld met verdere studie en praktijkervaring, worden onze vmbo-leerlingen graag geziene werknemers in allerlei bedrijven en instellingen!

In deze schoolgids vindt u alles wat u moet weten over het Kennemer College Beroepsgericht. U leest over onze schoolcultuur, ons onderwijs, onze begeleiding, onze resultaten. We zijn echter ook een school waar veel te doen en te beleven is, die leerlingen stimuleert tot leren in een prettige en veilige omgeving.

J.G.M. Mossel
Opleidingsdirecteur