Ondersteuning bij Nederlandse taal en rekenen

Screening en volgsysteem met Muiswerk

Op verschillende momenten in de opleiding nemen we bij onze leerlingen een screening af voor taal en rekenen. Op deze manier kunnen we de vorderingen meten van onze leerlingen. We screenen met behulp van Muiswerk. Na de screening wordt voor de leerlingen een leerroute klaargezet. Leerlingen kunnen in eigen tempo op school, en ook thuis, met de eigen leerroute aan de slag. Wij zetten Muiswerk in tijdens de extra taal- en rekenklas maar ook tijdens de reguliere lessen Nederlands, Engels, Duits en rekenen.

Vanuit de screening kunnen er signalen zijn dat een leerling mogelijk dyslexie zou kunnen hebben. Na een intern onderzoek, waarin de signalen bevestigd worden, adviseren wij ouders om een uitgebreid dyslexieonderzoek af te laten nemen. Deze zijn voor rekening van ouders. Bij het kopje dyslexie en dyscalculie hebben wij een aantal betrouwbare onderzoeksbureaus vermeld!