De onderbouw (leerjaar 1 en 2)

De onderbouw bestaat uit een twee-jarige, brede brugperiode waarin wij onze leerlingen maatwerk bieden, passend bij hun mogelijkheden, wensen en leerstrategiën. Wij geven de leerlingen eigenaarschap over het eigen leren, ingebed in een strakke, heldere structuur waarbinnen zij veel keuzes kunnen maken.

De leerlingen volgen de eerste twee jaren een groot aantal vakken, waarbij gezorgd wordt voor een goede afwisseling tussen praktijk en theorie. Naast vakken als Nederlands, Engels, Duits, wiskunde en Mens & Maatschappij krijgen de leerlingen Natuur & Techniek, verzorging, beeldende vorming, muziek of drama.
In leerjaar 2 volgen de leerlingen tevens economie.

Wij bieden de vakken aan op drie niveaus aan: basis, kader of theoretisch. Presteren leerlingen goed voor een bepaald vak dan mogen zij dit vak op een hoger niveau volgen en afsluiten.
Leerlingen met een k/m-advies hebben de mogelijkheid na een half jaar Frans te volgen an aan het eind van het jaar eventueel de overstap te maken naar de mavo.

Dit schooljaar starten wij in leerjaar 1 met gepersonaliseerd leren (GPL). Wij hebben daarbij de volgende keuzes gemaakt:
 

 1. De mentor is vervangen door een coach.
 2. Een leerling heeft wekelijks een coachgesprek met als onderwerp het onderwijsleerproces. De coachgesprekken vinden aan het begin van de dag plaats en duren een kwartier. De leerlingen beschrijven hun leerdoelen en werkdoelen in het, speciaal hiervoor bestemd, logboek (soort agenda).
 3. Dagelijks komen de coaches van een team bij elkaar om het rooster en de doelstellingen van de dag door te spreken.
 4. Iedere schooldag start de leerling in zijn coachgroep. Deze groep bestaat uit maximaal twintig leerlingen. Hier bepaalt de leerling aan welke taken en doelen hij gaat werken. Op maandag start de coachgroep met een dagstart van 60 minuten. Tijdens deze dagstart wordt het jeugdjournaal gekeken, over een bepaald onderwerp gediscussieerd, gelezen en worden de doelen voor de week bepaald. De andere dagen starten met een dagstart van 20 minuten. Aan het einde van de schooldag is er een gezamenlijke dagsluiting en wordt geëvalueerd of de individuele leerdoelen zijn behaald.
 5. Om het gepersonaliseerde leren mogelijk te maken werken wij met een Learning Portal. Al het lesmateriaal en informatie voor tredevakken (Nederlands, Engels, Duits, wiskunde en rekenen) en themavakken (Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, verzorging, techniek, beeldende vorming, muziek en lichamelijke opvoeding) zijn in de Learning Portal terug te vinden. Om de Learning Portal te benaderen werken de leerlingen met een iPad die aan het begin van het jaar door de leerlingen is aangeschaft.
 6. Er zijn vier typen lessen: instructielessen, werklessen, praktijklessen en expertlessen. Tijdens instructielessen krijgen de leerlingen maximaal 20 minuten uitleg over een bepaald onderwerp van een vakdocent. Tijdens de werklessen kiest de leerling aan de hand van zijn geformuleerde leerdoelen en werkdoelen met welke vakken hij aan de slag gaat.
  Eén of twee middagen per week kiezen de leerlingen voor expertlessen. Dit zijn verdiepingen van de praktijklessen of onderwerpen die tijdens de ‘gewone’ lessen niet aan bod kunnen komen. Expertlessen duren gemiddeld 6 weken. Mogelijke onderwerpen zijn: linodrukken, funfotografie, extremesport, koken – ontdek de chef in jezelf, dansen, technisch lego, etc.

 

De coach besteedt veel aandacht aan leren studeren, zelfstandig werken, samenwerken en tal van andere zaken die van leerlingen in het huidige voortgezet onderwijs worden verwacht.
 

LOB in de onderbouw (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding)

Vanaf leerjaar 1 wordt veel zorg besteed aan de voorbereiding op de profielkeuze of beter gezegd: de keuze voor een leerroute in de bovenbouw. Om de leerlingen hierbij te helpen volgen ze het keuzebegeleidingsprogramma. Deze lessen zijn bedoeld om leerlingen inzicht te geven in hun eigenschappen, mogelijkheden en belangstelling. Daarnaast ontvangen zij informatie en advies over vervolgopleidingen en beroepen.
Tijdens de ‘praktische profiel oriëntatie’ (PPO) maken de leerlingen kennis met de profielen van de bovenbouw. Deze lessen worden verzorgd door de docenten van de bovenbouw. Daarnaast doen de leerlingen een beroepeninteressetest. De resultaten van deze test, de schoolprestaties en de belangstelling van de leerling, vormen de basis van het leerroute-advies dat aan het einde van leerjaar 2 wordt gegeven.

Na de tweejarige brugperiode gaan de leerlingen verder op het niveau wat het beste bij hen past. Het is mogelijk om één of meerdere vakken op een hoger niveau te volgen.
Eind van het jaar kiezen de leerlingen één van onderstaande profielen:

Sector Economie:

 • Horeca, Bakkerij en Recreatie
 • Economie en Ondernemen
 • Dienstverlening en Producten

Sector Techniek

 • Bouwen, Wonen en Interieur
 • Produceren, Installeren en Energie
 • Mobiliteit en Transport

Sector Zorg en Welzijn

 • Zorg en Welzijn