Coaches en mentoren

Coaches (leerjaar 1 en 2 en de afdeling Economie)

Leerlingen worden ondersteund door een persoonlijke coach die iedere week minimaal 15 minuten, samen met een leerling, een voortgangsgesprek voert. Het doel van de coaching is om de leerling zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij zijn of haar leerproces. Tevens maken zij de leerlingen vertrouwd met bepaalde aspecten van de school en brengt hen op de hoogte van allerlei zaken. Ook kunnen de leerlingen met hun problemen bij hun coach terecht.

De coaches zijn de eerstverantwoordelijken voor de begeleiding van onze leerlingen. Elke coach heeft een eigen coachgroep die lessen volgen met elkaar. De coach geeft uiteraard les aan de eigen groep in het eigen vakgebied.

De coach onderhoudt contacten met de teamleider, docenten, decaan en zorgcoördinator. De coach is tevens de belangrijkste schakel tussen school en ouders.

 

Mentoren (bovenbouw, behalve de afdeling Economie)

In de bovenbouw wordt deels nog gewerkt met mentoren. Ook zij zijn, evenals de coaches, de eerstverantwoordelijken voor de begeleiding van onze leerlingen. Iedere klas heeft zijn eigen mentor. De mentor heeft, behalve het wekelijkse mentorgesprek, dezelfde taken en verantwoordelijkheden als de coach en is ook aanspreekpunt voor ouders, docenten, teamleider en andere medewerkers van de school.