Maatschappelijke stage

Onder het motto ‘Samen leven kun je leren’ heeft de overheid de maatschappelijke stage gelanceerd. Door deze stage voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in te voeren wil de overheid ondermeer bevorderen dat jongeren ervaren hoe leuk het is om voor een ander iets te doen en te merken dat hun inzet er toe doet. De samenleving is immers wat je er met elkaar van maakt!

Het Kennemercollege ziet de maatschappelijke stage als een waardevolle aanvulling op het onderwijsprogramma. Het geeft jongeren verantwoordelijkheid voor de samenleving en stelt hen in staat om op een andere manier kennis te laten maken met bepaalde groepen in de samenleving waar ze normaal gesproken niet zo snel mee in aanraking komen. Jongeren kunnen andere talenten ontdekken, sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen, leren organiseren en samenwerken.
Naast leerzaam voor de leerlingen en waardevol voor de samenleving, is vrijwilligerswerk doen vooral heel erg leuk!

De maatschappelijke stage is vanaf 2011 een vast onderdeel van het schoolprogramma. De omvang van de stage is afhankelijk van het onderwijstype.

De leerlingen van VMBO  Beroepsgericht doen totaal 30 uur Maatschappelijke Stage gedurende de eerste 3 jaar van hun schoolloopbaan. Dit is als volgt verdeeld:

Eerste leerjaar       10 uur                        
Tweede leerjaar       6 uur
Derde leerjaar        14 uur

Voor meer  algemene informatie over de maatschappelijke stage kunt u kijken op:
www.samenlevenkunjeleren.nl
www.maatschappelijkestage.nl