Leerlinggegevens en privacy

Het Kennemer College Beroepsgericht verzamelt informatie van alle leerlingen die bij ons op school staan ingeschreven in de leerlingenadministratie. Dit doen wij allereerst om leerlingen passend onderwijs te bieden zodat ze een diploma kunnen halen.

De algemene informatie over leerlingen staat in het leerlingdossier (naam, adres, cijfers, absentie en verzuim, etc.) De informatie die nodig is voor begeleiding staat in het zorgdossier (bijvoorbeeld: testresultaten, observaties, afspraken uit leerlingbesprekingen en zorgoverleg, resultaten van specifieke begeleiding). Omdat wij deze gegevens over leerlingen verzamelen, vallen we onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik ervan tegen te gaan. Het zorgdossier is daarom alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling ín de school. We zorgen er dus voor dat gegevens over leerlingen uit het leerling- en het zorgdossier alleen binnen de school worden gebruikt.

Voor leerlingen die extra begeleiding of zorg nodig hebben, wordt samengewerkt met externe deskundigen in het Kernteam. Als we een leerling willen bespreken met deze externen wordt daarvoor eerst toestemming aan ouders gevraagd. Als de leerling ouder is dan 16 jaar vragen we de leerling zelf om toestemming.

Zie voor verdere gegevens over de Wet Bescherming Persoonsgegevens de website: www.cbpweb.nl.