De Leerlingenraad

De Leerlingenraad. Omdat er nu zoveel verandert, omdat we het er niet altijd mee eens zijn, omdat we iets willen bereiken.

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op een school en kan, gevraagd of ongevraagd, de medezeggenschapsraad van de school adviseren. De leerlingenraad kan zich daarnaast bezighouden met de verbetering van de sfeer op een school en met de kwaliteit van het onderwijs. Leerlingen kunnen ook invloed uitoefenen op de gang van zaken in en rond de school door lid te worden van de medezeggenschapsraad. Om hiervan lid te worden moet een leerling op een school voor voortgezet onderwijs ten minste 13 jaar oud zijn.

Wil je ook bij de leerlingenraad? Neem dan contact op met je mentor!


schooljaar 2015-2016

Onderstaande leerlingen zijn op dit moment lid van de leerlingenraad:
**Enise, Gokay, Delick, Leslie, Petra, Denise, Kim, Demi en Rachel. Zij worden met veel enthousiasme, en met raad en daad, bijgestaan door dhr. Schram!

Klik hier voor de statuten van de leerlingenraad!