Leerlingbegeleiding

Soms heeft een leerling extra zorg nodig om beter te kunnen functioneren in het voortgezet onderwijs. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wat die reden ook is, wij willen er graag voor zorgen dat iedere leerling zich prettig voelt en zich optimaal kan ontwikkelen bij ons op school.

Als een leerling een probleem heeft en hier niet met de coach of mentor over kan of wil praten, dan kan de leerling hulp vragen aan de leerlingbegeleider.

De leerlingenbegeleiders van het Kennemer College Beroepsgericht zijn mw. P.M. Hendriks-Perisutti, mw. J. Hoekstra en dhr. A. Kwant.