Kwaliteit

We streven naar uitstekende resultaten: onze leerlingen proberen het beste uit zichzelf te halen, waarbij de school de randvoorwaarden schept die nodig zijn om de minstens het niveau te halen dat binnen hun vermogen ligt. Hierbij gaan wij uit van de verschillen tussen leerlingen. Een zeer hoog percentage verlaat de school met een diploma. Om dit te bereiken beschikt onze school over professionele medewerkers met hart voor de leerling, uitstekende onderwijsfaciliteiten en een passend begeleidingssysteem.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De rapportages van de onderwijsinspectie kunt u vinden op www.onderwijsinspectie.nl

Onderwijsresultaten

Elk jaar evalueert de schoolleiding samen met de vaksecties de resultaten van het onderwijs aan de hand van de in- en doorstroomgegevens en de examenuitslagen. De schoolgegevens worden vergeleken met de landelijke cijfers, die door de onderwijsinspectie worden geleverd. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken uit dit cijfermateriaal. 

Examenresultaten: percentage geslaagd 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VMBO beroepsgericht 96,6% 90% 96,2% 95,3% 96,1% 93,9
             
Instroomgegevens brugklas per 1 augustus 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VMBO beroepsgericht 243 247 228 240 205 180