Karakter van onze school

Het Kennemer College kent twee vestigingen:

1. De vestiging Vmbo en Praktijkonderwijs (de Vierhoek in Heemskerk)

  • De Kennemer Praktijkschool en Lwoo (leerwegondersteunend onderwijs)
  • Kennemer College Beroepsgericht
  • Kennemer College Mavo

2. De vestiging Havo, Atheneum, Gymnasium (Büllerlaan 2, Beverwijk)

“Het Kennemer College, de school die kansen biedt”

Het Kennemer College is een school voor voortgezet onderwijs met een volledig onderwijsaanbod van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Al onze opleidingen bieden onderwijs, gericht op een specifieke doelgroep en toegesneden op het type leerling dat daarbij hoort. We willen iedere leerling goed onderwijs bieden én de aandacht geven die hij/zij verdient; onderwijs dat uitgaat van de verschillen tussen leerlingen. Bovendien spelen we optimaal in op de recente vernieuwingen in het onderwijs.

Kleinschalig met de voordelen van een grote school

Iedere opleiding in het Kennemer College heeft een eigen gebouw. Leerlingen van de verschillende opleidingen hebben zo hun eigen plek en hun eigen sfeer. De leerling verdwijnt niet in de massa, maar heeft een overzichtelijke school waarin hij zich prettig en veilig kan voelen. We hebben aandacht voor de individuele leerling en geven extra zorg waar nodig. Daarnaast is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
Door de intensieve samenwerking tussen de opleidingen onder de paraplu van het Kennemer College én het volledige aanbod van onderwijsmogelijkheden, is veranderen van opleiding dus heel goed mogelijk, waardoor wij ervoor kunnen zorgen dat iedere leerling het soort onderwijs krijgt dat bij hem past. Ook extern streven wij naar een naadloze aansluiting, om zo de leerling naar succes in vervolgonderwijs en samenleving te begeleiden.

Het Kennemer College: in beweging, toekomstgericht en maatschappelijk betrokken

Onze school staat midden in de maatschappij, waarbij we ons onderwijs continu afstemmen op ontwikkelingen in de samenleving. We zijn actief in de regio en onderhouden goede contacten met het verenigingsleven in de omgeving, het bedrijfsleven, het basisonderwijs en het vervolgonderwijs.
Het Kennemer College is innovatief: voortdurend gericht op verbetering van de resultaten en de kwaliteit van het onderwijsproces. Daarbij is er grote aandacht voor de informatietechnologie en het computergebruik in de lessen.
Het Kennemer College doet veel aan culturele en kunstzinnige vorming (met de mogelijkheid examen te doen in de creatieve vakken), kent veel buitenschoolse activiteiten, heeft een breed sportaanbod en besteedt veel aandacht aan goede loopbaanoriëntatie.

Een school om trots op te zijn

We streven naar uitstekende resultaten: onze leerlingen proberen het beste uit zichzelf te halen, waarbij de school de randvoorwaarden schept die nodig zijn om de minstens het niveau te halen dat binnen hun vermogen ligt. Hierbij gaan wij uit van de verschillen tussen leerlingen. Een zeer hoog percentage verlaat de school met een diploma of (start-)kwalificatie. Om dit te bereiken beschikt onze school over professionele medewerkers met hart voor de leerling, uitstekende onderwijsfaciliteiten en een passend begeleidingssysteem.
Onze school staat open voor leerlingen en ouders van verschillende overtuiging en levensvisie en wil daarmee een afspiegeling zijn van de samenleving. Met recht kunnen we zeggen dat het Kennemer College een school in beweging is, maatschappelijk betrokken en toekomstgericht. Een school om trots op te zijn!