Directie en bestuur

Opleidingsdirecteur Beroepsgericht: dhr. J.G.M. Mossel

Teamleiders
Mw. S. Ruisendaal                  Leerjaar 1 en 2
Mw. N. Mensink                      Afdeling Economie en Horeca
Dhr. G. Veldhuis                     Afdeling Techniek
Mw. D. Frèrejean                    Afdeling Zorg en Welzijn en ISK

Bereikbaarheid
Onze receptie is op schooldagen telefonisch bereikbaar van 7.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer 0251-241944 of via 
receptieberoepsgericht@kennemercollege.nl.
Indien ouders met een docent, coach of mentor, teamleider of lid van de schoolleiding willen spreken, dienen zij van te voren telefonisch een afspraak te maken. Door lessen, vergaderingen en andere werkzaamheden kunnen zij ouders/verzorgers veelal niet direct te woord staan. U kunt dan eenvoudig een mailtje sturen naar de desbetreffende medewerker (
voorletter.achternaam@kennemercollege.nl). Voor algemene zaken stuurt u een mailtje naar het hieronder vemelde mailadres.


Kennemer College Beroepsgericht
basis - kader - kader/mavo - gemengd
Van Riemsdijklaan 103
1965 BE Heemskerk
Tel: 0251-241944
Fax: 0251-251806
e-mail:
infoberoepsgericht@kennemercollege.nl

 

Interview met………………de heer Mossel

Dhr. Mossel is de directeur van de locatie Beroepsgericht. Altijd druk bezig met de organisatie van de dingen hier op school.

“Ik werk op het Kennemer College vanaf 2006. Eerst nog als locatiedirecteur van de onderbouw en in 2009 zijn we hier samen met de bovenbouw in het nieuwe gebouw terechtgekomen. Toen werd het een hele grote school. En een fantastische school ook,  als je bijvoorbeeld kijkt naar de inrichting van de lokalen. Daar word ik heel vrolijk van. Ik ben echt trots op wat we hier de afgelopen jaren hebben gedaan. Leerlingen komen hier vaak binnen met achterstanden en met weinig zelfvertrouwen, vaak hebben ze op de basisschool het idee gekregen dat ze niet goed genoeg waren of niet konden leren. Hier op school focussen we op wat ze wel kunnen. Hier is er weer aandacht voor hun talenten.  Ze krijgen weer opnieuw zelfvertrouwen. Wat ik heel belangrijk vind, is om iemand een stapje verder te helpen. De ene leerling heeft daar soms gewoon een beetje meer hulp bij nodig dan een ander. Dat is mijn drijfveer, om jonge mensen daarmee te helpen en een beetje gelukkiger te maken. Met zichzelf en hun omgeving.  De uitdaging voor het volgend schooljaar zit in het verder gaan met het anders organiseren van ons onderwijs, zodat we de leerling nog meer aandacht kunnen geven. Om de leerling nog meer centraal te stellen. De leerling zelf verantwoordelijkheid te laten nemen en ze het vertrouwen geven.  En daar gaan wij ze  bij helpen. Een mooi moment van het afgelopen jaar, dat was toen ik jurylid was tijdens MasterChef hier op school. Dat een leerling voor je staat met iets dat hij zelf heeft gemaakt en dat je ziet dat hij daar onzeker over is. Hoe die onzekerheid wegsmelt op het moment dat je de leerling het compliment maakt dat het gerecht er prachtig uitziet en dat het heerlijk smaakt. Dat onzekerheid plaats maakt voor trots! Maar er zijn eigenlijk heel veel van dat soort momenten. Dat zie ik ook bij techniek of bij beeldende vorming, als leerlingen iets gemaakt hebben. Of tijdens de diploma-uitreiking. Dat leerlingen trots zijn op wat ze gemaakt, gedaan of gepresteerd hebben. Dus laten we ons onderwijs zo inrichten, dat leerlingen veel kunnen doen en trots kunnen zijn op wat ze doen. Dat vind ik echt het mooiste dat er is.”

Kennemer College en SVOK

Het Kennemer College is een van de scholen van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK). De andere scholen zijn het Bonhoeffer College en het Jac.P. Thijsse College te Castricum. De stichting stelt zich ten doel voortgezet onderwijs te verzorgen op algemeen bijzondere grondslag. Dat houdt in algemene toegankelijkheid en gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke overtuigingen en maatschappelijke stromingen.

SVOK
Westerplein 4B/4C
Postbus 371
1900 AJ Castricum

www.svok.nl