Decanaat

Mevrouw J. Rijkhoff is de schooldecaan. Zij stimuleert en begeleidt de leerlingen in de keuze van de leerweg, de profielkeuze en de keuze van latere studie en beroep. Dit gebeurt zowel in groepsverband als individueel.
Alle leerlingen uit de tweede klas doen een beroepeninteressetest op de computer. De uitslag van deze test wordt door de decaan als uitgangspunt genomen bij de individuele gesprekken.

In leerjaar twee krijgen de leerlingen Praktische Profiel Oriëntatie (PPO). De leerlingen maken dan kennis met alle profielen van de bovenbouw. Er wordt aandacht besteed aan verschillende beroepen en vaardigheden die behoren bij de profielen.  Eind van het 2e klas maken de leerlingen een keuze voor een profiel.  Goed kunnen kiezen betekent je goed oriënteren op de profielen,  het vervolgonderwijs en latere beroepen.


Vanuit het decanaat wordt er in het begin van het cursusjaar een opleidingenmarkt georganiseerd voor de leerlingen uit klas vier; ruim veertig opleidingen zijn op deze avond vertegenwoordigd. Verder lopen de leerlingen in dit leerjaar stage. In de decanenkamer ligt allerlei informatiemateriaal waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. Deze informatie wordt doorlopend geactualiseerd. Voor alle vragen die betrekking hebben op de profiel- en opleidingskeuze kunnen leerlingen en ouders  altijd een afspraak maken. Dit kan zowel via de mail (j.rijkhoff@kennemercollege.nl) als telefonisch (0251-241944).