Overgangsrichtlijnen en doorstroomcriteria

Zittenblijven is niet de bedoeling in de eerste klas van het Kennemer College Beroepsgericht. Toch laten we leerlingen zitten als blijkt dat het beter is om het jaar over te doen. We kijken naar het totale proces en de prestaties. Het docententeam heeft hierin een beslissende rol.

Soms is het nodig om ander onderwijs te adviseren omdat het verblijf op het Kennemer College Beroepsgericht niet tot een succesvolle afronding zal leiden. Het Kennemer College zal in dit geval een bemiddelende rol vervullen.

Bij overgang of doublure hanteren wij overgangsnormen die te vinden zijn op onze website. Deze worden ook aan het begin van het schooljaar, bij het eerste rapport, uitgereikt.

In het eerste jaar toetsen wij om het tempo en  niveau in beeld te brengen. Indien blijkt dat het niveau onvoldoende is en een leerling niet aan de minimale eisen van de overgansnormen kan voldoen, geven wij een bindend advies voor ander onderwijs met een lager niveau. In dit geval is dus geen doublure mogelijk in het eerste leerjaar.

 

Praktijkvakken wegen net zo zwaar mee als de theorievakken. Het is mogelijk op basis van niet afgetekend werk, ook voor de praktijkvakken, te blijven zitten als niet is voldaan aan de overgangsnormen. Leerlingen moeten zich realiseren dat zij alle vakken even serieus nemen.

 

Stapelen van diploma’s vmbo schooljaar 2017-2018

De nieuwe wettelijke regeling m.b.t. het ‘stapelen van diploma’s’ betekent dat een vmbo-leerling na het behalen van zijn diploma nog een hoger vmbo-diploma kan behalen. Er zijn 2 mogelijkheden: van basis naar kader en van kader naar GTL of mavo.  Een leerling op het Kennemer College Beroepsgericht mag, na het behalen van zijn eerste diploma, op een hoger niveau examen doen indien aan de voorwaarden is voldaan, zoals beschreven in het overgangsbeleid 2017-2018.

 

Download hier de overgangsrichtlijnen en doorstroomcriteria voor leerjaar 1 en 2 t.a.v. gepersonaliseerd onderwijs
Download hier de overgangsrichtlijnen 2016-2017