De begeleiding


Op een middelbare school heb je met veel verschillende medewerkers te maken:

  • Docenten
  • Coaches en mentoren
  • Teamleiders
  • Decaan
  • Conciërges
  • Administratie- en receptiemedewerkers
  • Zorgmedewerkers

 

Docenten

Op het Kennemer College Beroepsgericht werken ongeveer 80 enthousiaste en gemotiveerde docenten. Docenten geven les in een specifiek vak en begeleiden daarnaast een vaste groep leerlingen als studiecoach.
Op de basisschool hebben de leerlingen te maken met één of hooguit twee leerkrachten. In het voortgezet onderwijs zijn dat er plotseling een heleboel meer. Dat is soms best even wennen.

 

Coaches (leerjaar 1 en 2 en de afdeling Economie)

Leerlingen worden ondersteund door een persoonlijke coach die iedere week minimaal 15 minuten, samen met een leerling, een voortgangsgesprek voert. Het doel van de coaching is om de leerling zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij zijn of haar leerproces. Tevens maken zij de leerlingen vertrouwd met bepaalde aspecten van de school en brengt hen op de hoogte van allerlei zaken. Ook kunnen de leerlingen met hun problemen bij hun coach terecht.

De coaches zijn de eerstverantwoordelijken voor de begeleiding van onze leerlingen. Elke coach heeft een eigen coachgroep die lessen volgen met elkaar. De coach geeft uiteraard les aan de eigen groep in het eigen vakgebied.

De coach onderhoudt contacten met de teamleider, docenten, decaan en zorgcoördinator. De coach is tevens de belangrijkste schakel tussen school en ouders.

 

Mentoren (bovenbouw, behalve de afdeling Economie)

In de bovenbouw wordt deels nog gewerkt met mentoren. Ook zij zijn, evenals de coaches, de eerstverantwoordelijken voor de begeleiding van onze leerlingen. Iedere klas heeft zijn eigen mentor. De mentor heeft, behalve het wekelijkse mentorgesprek, dezelfde taken en verantwoordelijkheden als de coach en is ook aanspreekpunt voor ouders, docenten, teamleider en andere medewerkers van de school.

 

Interview met………..de heer Schuffelen

Meneer Schuffelen werkt als onderwijsassistent op het Kennemer College Beroepsgericht. Hij wandelt graag door de school en is altijd in voor een praatje.

“Ik werk hier sinds twee jaar. Na het behalen van mijn diploma onderwijsassistent (MBO 4) ben ik hier komen werken als onderwijsassistent bij Natuur en Techniek (NT) . Daarnaast studeerde ik voor docent  wiskunde. Al snel kon ik meer uren gaan werken. Ik werd verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen van SDV in de Structuurgroep. Dit jaar heet dat de Plusgroep (voor leerlingen die wat extra aandacht en begeleiding nodig hebben) en daar zitten nu ook leerlingen in uit de afdelingen Handel & Verkoop, Administratie en Mode & Commercie. Ook begeleid ik leerlingen in de huiswerkklas. Dat is veel werk. Het studeren voor leraar heb ik daarom (tijdelijk) stopgezet. Ik ga het komende schooljaar opnieuw leerlingen begeleiden in de Plusgroep. In ieder geval aan de leerlingen binnen het profiel ‘Economie en Ondernemen’ en misschien ook binnen het profiel ‘Dienstverlening en Producten’.  Mijn uitdaging het komende jaar is om het maximale uit de leerling halen door hem of haar extra ondersteuning te bieden en zo goede resultaten te laten behalen.  Ik wil de leerling voorop stellen. Door zelf het goede voorbeeld te geven, gaat een leerlingen het ook goed doen. Dat betekent dat ik ook werk aan mijn eigen ambities. Naast het werken in een hogere functie op school, wil ik graag nog beter voetballen en doorstromen naar de derde divisie of de topklasse. Ik voetbal nu bij AFC ’34. In de toekomst zou ik best ergens anders willen voetballen, maar ik heb geen voorkeur voor een club.  Ook zou ik weer een lerarenopleiding willen gaan volgen. Mijn mooiste ervaring tot nu toe is dat ik NT heb mogen geven! En het deels opzetten en begeleiden van mijn eigen groep.

 

Teamleiders

De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in hun afdeling, zij leiden de rapportvergaderingen, de leerlingbesprekingen en de bijeenkomsten van de coaches. Daarnaast hebben ze de zorg voor de begeleiding van de leerlingen en het onderwijsproces binnen hun leerjaar of afdeling.

 

Decaan  

De decaan is deskundig op het gebied van voorlichting over het vervolgonderwijs en de beroepskeuze en geeft de leerlingen informatie over de studiemogelijkheden van het Kennemer College en andere scholen. Een juiste studiekeuze krijgen leerlingen door zich goed te oriënteren op hun profielkeuze, het vervolgonderwijs en de verschillende beroepen. De decaan helpt hierbij, door middel van het organiseren van beroepenmarkten, beroepsinteressetesten en/of individuele gesprekken. Voor alle vragen omtrent de profielkeuze of het vervolgonderwijs kunnen ouders en leerlingen altijd een afspraak maken met de decaan.

De decaan van het Kennemer College Beroepsgericht is mw. J. Rijkhoff.

 

Conciërges

Zij houden toezicht binnen de school,  begeleiden corvee, zijn verantwoordelik voor de uitgifte van de kluisjes, voeren kleine reparaties uit, etc. Het contact tussen conciërges en leerlingen is belangrijk. Conciërges zijn op onze school ook pedagogische conciërges; dat betekent dat zij de leerlingen aan kunnen spreken op hun gedrag tijdens pauzes.

 

Administratie en receptie

De administratie en receptie zijn bereikbaar tussen 7.30 en 16.30 uur. Voor vragen over schoolse zaken, het doorgeven van ziekmeldingen of een afspraak maken met een docent, coach of mentor zijn zij telefonisch of via de mail bereikbaar.

Om redenen van privacy verstrekt de administratie geen privé-telefoonnummers van medewerkers en leerlingen.
Om te zorgen dat iedereen steeds op de hoogte is van wat er zoal met de leerling gebeurt, houden wij voor belangrijke zaken (cijfers, absentie, gedrags- en leerproblemen, lichamelijke zaken, testresultaten, etc.) een centraal archiefsysteem bij, Magister.

 

Zorgmedewerkers

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om op school goed te kunnen functioneren. Wanneer een leerling op het gebied van leren, gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling een extra begeleidingsbehoefte laat zien, wordt het Kernteam ingeschakeld. Het Kernteam bestaat uit verschillende zorgmedewerkers die samen met de zorgcoördinator en de teamleider, in overleg met de coach en ouders, gaan kijken bij welke hulp de leerling het meeste baat heeft.
De zorgcoördinatoren van het Kennemer College Beroepsgericht zijn mw. E. Kelleners en mw. D. Klaster.

Ga voor meer informatie over begeleiding naar voor de ouders - begeleiding