Huiswerk/Boeken
Leerlingen krijgen regelmatig huiswerk. Zij  noteren het huiswerk in hun agenda of digitale logboek.  Het huiswerk dient serieus en op tijd te worden gemaakt. Om de les goed te kunnen volgen hebben leerlingen hun boeken en schoolspullen altijd mee in de les.
In leerjaar 1 en 2 werken de leerlingen met de Learning Portal. Leerlingen gebruiken geen boeken meer. Wel maken zij gebruik van een iPad, multomap met tabbladen voor verschillende vakken, een etui met inhoud en oortjes voor de iPad. Het spreekt voor zich dat zij deze elke dag bij zich hebben. De iPad dient thuis te worden opgeladen!!

Huiswerkvrije dagen
In principe is iedere eerste schooldag na een vakantie (minimaal 5 aaneengesloten dagen) huiswerkvrij. Als er bij speciale gelegenheden huiswerkvrij wordt gegeven, dan horen leerlingen dat op tijd.

Inhalen van toetsen en proefwerken
Het kan voorkomen dat een leerling wegens ziekte of om een andere reden een toets of proefwerk mist. Binnen een week nadat de leerling terug op school is gekomen, maakt de leerling zelf een afspraak met de docent over het in te halen werk. Voor het niet inhalen van een gemiste toets kan een docent een onvoldoende noteren. Voor het inhalen en herkansen van toetsen en proefwerken verwijzen wij tevens naar het toetsbeleid.
 

Toetsbeleid 2016-2017

Toetsbeleid 2017-2018