PTA 2017 -2018 3e leerjaar

Op deze pagina staan de PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting) van leerjaar 3. Het algemene deel en het examenreglement is voor iedere leerling uit de 3e klas gelijk. Afhankelijk van het gekozen profiel zijn de PTA’s voor het beroepsvak aangegeven. Voor de AVO vakken is er verschil tussen de leerlingen die met de leerstof uit de portal werken (leerlingen E&O, D&P en HBR) en leerlingen die uit een boek werken.

Algemene exameninformatie 3e klas (voor alle leerlingen 3e leerjaar)

PTA’s profielen Techniek                                           AVO vakken Techniek

BWI –basis, kader en GL                                              Nederlands

M&T – basis, kader en GL                                             Engels  

PIE – basis, kader en GL                                              Wiskunde

                                                                                 Natuurkunde     

                                                                                 Scheikunde (alleen GL)

                                                                                 Maatschappijleer

                                                                                 CKV

 

PTA’s profielen Economie                                          AVO vakken Economie

E&O – basis, kader, GL en LWT                                     Nederlands

D&P – basis, kader, GL en LWT                                     Engels  

HBR – basis, kader, GL en LWT                                     Wiskunde          

                                                                                  Duits

                                                                                  Economie

                                                                                  Biologie

                                                                                  Maatschappijleer

                                                                                  CKV

 

PTA’s profiel Zorg en Welzijn                                    AVO vakken Zorg en Welzijn

Z&W – basis, kader en GL                                            Nederlands       

                                                                                 Engels

                                                                                 Wiskunde           `                             

                                                                                 Biologie

                                                                                 Maatschappijleer

                                                                                 CKV