Er is geen school waarin de ontwikkeling van de leerling niet centraal staat. De manier waarop verschilt echter per school!
Naast profielen in de bovenbouw en het vakcollege techniek bieden we bij de avo-vakken ons vakken gepersonaliseerd aan.


Bekijk de video voor een korte impressie van ons onderwijs in de onderbouw.

 

Wij doet dit door:

  • de leerling meer mogelijkheden te bieden om zijn eigen talenten te herkennen en te werken aan de ontwikkeling daarvan;

  • leerlingen te laten werken met een portfolio (in de onderbouw sterk begeleid) waardoor op een systematische manier reflectie mogelijk is op het eigen leren en de eigen ontwikkeling en gewerkt kan worden aan de verbetering daarvan: op het vlak van kennis/vaardigheden, talenten en belangrijke persoonlijke kwaliteiten;

  • begeleiding op maat te bieden;

  • ons onderwijs zo te geven dat het motiveert en goed aansluit bij de leerstijlen en behoeften van onze leerlingen.


Wij bieden de onderwijskundige kaders, de digitale faciliteiten en de ruimtes om in te werken. De leerlingen maken keuzes op welk moment ze met welke leerstof aan de slag gaan. Hiermee verbinden zij leerdoelen aan eigen interesses, talenten en ambities en zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. De docent treedt op als begeleider en geeft op verzoek extra instructie aan of geeft een workshop.

Hoe ziet de dag van onze leerling in de eerste klas er uit?

  • tot 9.20 uur heeft de leerling òf een coachgesprek van 15 minuten of heeft extra ondersteuning in de taal- en of rekenklas of heeft mogelijk een faalangstreductietraining of sovatraining. Leerlingen die geen extra ondersteuning nodig hebben hebben 1 keer per week een coachgesprek.
  • 9.20-9.40 uur dagstart met de hele coachgroep; leerlingen maken een planning of bespnemen de belangrijkste aandachtspunten van de dag door met hun coach
  • instructie van 20 minuten, afgewisseld met werklessen van 20 minuten
  • praktijklessen van 60, 80 of 100 minuten
  • 15.00-15.20 uur dagsluit waarin gekeken wordt of de planning is gehaald en wordt het huiswerk bepaald en wordt gereflecteerd op de dag

Op maandag is er een dagstart van 9.00-10.00 uur waarin leerlingen de leerdoelen en werkdoelen in hun logboek schrijven. Er wordt naar een fragment van het Jeugdjournaal gekeken, gelezen of d.m.v. spelletjes gewerkt aan het groepsproces.

Op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag is de dagsluit van 13.40-14.00 uur. De leerlingen gaan daarna naar de Expertlessen of hebben technieklessen.

 

Interview met….mevrouw La Rivière

“Ik werk sinds 1997 op deze school, al bijna twintig jaar dus. In het begin gaf ik geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer, soms ook vakken als Nederlands, wiskunde en Duits. Nu ben ik, naast docent geschiedenis en aardrijkskunde, ook projectleider Gepersonaliseerd Leren  (GPL). Ik vind het leuk om met de kinderen hier op school te werken, want ze zijn altijd zo lekker zichzelf. Daarnaast zijn de collega’s heel gezellig. Doordat ik hier al zo lang werk, weet ik precies hoe het hier gaat en waar we naartoe werken. In het nieuwe schooljaar jaar gaan we aan iets nieuws beginnen, dat is wel spannend. We gaan leerlingen zelfstandig laten werken op een leerplein en de docenten gaan korte instructies geven. De leerlingen gaan ook digitaal werken, vanuit de Learning Portal.  Daardoor moeten we weer heel goed nadenken over wat we willen vertellen en hoe we dat iets moderner kunnen doen. Dat moet allemaal goed gaan. Mijn doel wordt dan ook om het overzicht te houden en een duidelijke structuur aan te bieden, zodat de vernieuwde vorm van onderwijs tot zijn recht komt. Niet alleen voor de nieuwe brugklassen, maar ook voor klas 2vg. Zij hebben in klas 1 al geoefend en getest met gepersonaliseerd leren en zij blijven een pilotgroep. Hun lesstof is dus weer voor iedereen nieuw. Ook voor mij. Ik wil ervoor zorgen dat hun lessen aardrijkskunde en geschiedenis er zo uitzien, zoals dat volgens het ideaalplaatje zou moeten. Daarmee wil ik ook een voorbeeld zijn voor de rest van de school, zodat iedereen kan zien hoe leuk het is om op deze manier te werken. Het afgelopen jaar heb ik gemerkt dat, doordat ik op een andere manier ben gaan lesgeven, leerlingen met heel veel plezier werken aan mijn vak. Ze krijgen via de Learning Portal leuke opdrachten, waar ze heel enthousiast mee aan de slag gaan. Dat is toch anders dan traditioneel les krijgen uit een boek, een hoofdstuk uitwerken en daar een proefwerk over maken. Doordat ze op een andere manier werken, doordat de lesstof op een andere manier wordt getoetst en doordat ze op een andere manier worden beoordeeld, zijn leerlingen heel gemotiveerd. Daardoor is onderwijs leuk en gaat leren vanzelf!”