Schoolmaatschappelijk werk

Voor leerlingen die problemen hebben die niet direct met school te maken hebben maar wel effect hebben op de schoolresultaten’ kunnen doorverwezen worden naar de schoolmaatschappelijk werker. SMW heeft een netwerk van hulpverlening buiten de school, om aan te sluiten op vragen en behoeften van leerlingen en ouders m.b.t. hulpverlening.

De schoolmaatschappelijk werker van onze school is dhr. R. Moore en Jolanda van der Aar-Zijlstra.