Weerbaarheidstraining

Onzekere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het ontwikkelen van hun eigen lichaamsbewustzijn, waardoor zij andermans lichaamshouding beter kunnen lezen en assertiever kunnen reageren op het moment dat het nodig is, kunnen gebaat zijn bij een weerbaarheidstraining. De leerlingen leren om assertiever te zijn en om angst voor het onbekende om te zetten in zelfvertrouwen.