Extra hulp

Wij zijn trots op ons uitgebreide ondersteuningsaanbod naast de interne trajectvoorziening. Het ondersteuningsaanbod is een facilitering binnen de school, waarbij leerlingen hulp en begeleiding kunnen krijgen ten aanzien van rekenen, taal, het sociaal-emotionele vlak of studievaardigheden. De ondersteuningsstructuur op school neemt een steeds belangrijkere positie in. Dit komt voort uit de steeds groter wordende hulpvraag van leerlingen, ouders en docenten. Wij verwijzen tevens naar ons uitgebreide informatiebrochure ‘ondersteuningsaanbod’. Hierin staat alle ondersteuning uitgebreid beschreven. Deze informatiebrochure is ook te vinden op onze website: www.beroepsgericht.kennemercollege.nl.
 

Van te voren wordt met ouders, samen met de zorcoördinator en de zorgmedewerkers bepaalt hoe lang het ondersteuningstraject gaat duren. Soms blijkt dat de faciliteiten die wij bieden onvoldoende toereikend zijn en het verstandiger is om een leerling door te verwijzen naar ander onderwijs. Uiteraard hebben we hier uitgebreid contact over met ouders.

Er zijn bij ons verschillende interne trajecten mogelijk:

  • Basisondersteuning die direct bij de start van het schooljaar wordt ingezet, omdat de ondersteuningsbehoefte bekend is of basisondersteuning die gedurende het schooljaar wordt ingezet;

  • Basisplus-ondersteuning of extra ondersteuning die gedurende het schooljaar door het Kernteam kan worden ingezet. Een aanmelding bij het Kernteam gebeurt door