Kopiëren, printen en scannen

Binnen het Kennemer College staan op al onze locaties  machines, waarmee medewerkers en leerlingen kunnen kopiëren, afdrukken (printen) en scannen. We noemen deze machines daarom multi-functionals.

Elke leerling krijgt een witte badge, een soort bonuskaart, die aan de sleutelbos bevestigd kan worden. Deze badge is herkenbaar aan het logo van het Kennemer College. De leerling heeft deze badge altijd nodig als hij de multi-functional wil gebruiken. De badge blijft eigendom van de school en wordt aan de leerlingen in bruikleen gegeven.

Als leerlingen iets willen afdrukken, kunnen ze via een computer van school een opdracht naar de multi-functionals sturen. Deze wordt opgeslagen in een centraal systeem. De leerling kan vervolgens elke willekeurige multi-functional activeren door middel van de badge. Pas op dat moment komt de afdruk uit de machine. Een opdracht die na 24 uur nog niet is afgehandeld wordt automatisch uit het systeem gehaald. We hopen hierdoor een stukje bewustzijn te creëren wat uiteindelijk resulteert in minder verbruik van papier en andere materialen. Dit is zowel goed voor de portemonnee als ook voor het milieu. Het blijft overigens nog steeds mogelijk om verslagen e.d. via Magister in te leveren. In dat geval hoeft er helemaal niet afgedrukt te worden.

 

Het tegoed wordt elk jaar op 1 augustus aangevuld tot €10,-.  Leerlingen kunnen dit zelf in de loop van het jaar extra opwaarderen met € 5 of € 10 euro. Dit kan uitsluitend via een pinbetaling op de leerling-administratie. Er kan dus niet met contant geld betaald worden.
Voor leerlingen die na het behalen van hun diploma, of tussentijds de school verlaten, vervalt het tegoed. Een bedrag dat eenmaal op de pas is bijgeschreven kan niet meer worden gerestitueerd.

 

Leerlingen kunnen op een speciale site nakijken hoeveel tegoed ze nog hebben. Deze site is te benaderen via de computer van school.

De badge moet gelijk met de kluissleutel worden ingeleverd.
Bij verlies van de badge zal de leerling voor € 5,-.  een nieuwe badge moeten aanschaffen. Een eventueel printtegoed is gekoppeld aan de leerling en zal dus worden bijgeschreven.


Er kan worden gekopieerd en afgedrukt op A4- en op A3-formaat, zowel in zwart/wit als in kleur.

De prijzen van een kopie of afdruk zijn respectievelijk:

A4 zwart/wit:     € 0,03

A4 kleur:           € 0,10

A3 zwart/wit:     € 0,06

A3 kleur:           € 0,20

 

Scannen kost niets, omdat scans naar het e-mailadres van school worden gestuurd. Pas als deze worden afgedrukt, gelden bovenstaande tarieven.

Als de leerlingen onverhoopt zijn of haar badge vergeten is, kan er een pincode voor één dag worden aangevraagd. Ook hiervoor staan snelkoppelingen op de computers van school.

Het is op termijn ook mogelijk om vanaf de mobiel of een eigen device af te drukken. Indien leerlingen daar gebruik van willen maken, kunnen ze instructies opvragen bij de servicedesk op school.

Tenslotte gaan we er natuurlijk vanuit dat leerlingen de apparatuur zorgvuldig gebruiken en een eventuele gebreken direct melden bij een medewerker van de school.