Informatieavond (workshops) 2 november 2016 leerjaar 1 en 2vg

Tijdens deze avond konden ouders kiezen om 3 workshops bij te wonen over het onderwijs dat wij aanbieden in leerjaar 1 en 2vg.
Bij een aantal workshops werden PowerPoints gebruikt, die op verzoek van ouders, zijn te raadplegen.

a.   Hoe werkt mijn kind met het logboek? (klik hier voor de PP)

b.   Hoe werkt de Learning Portal en waar vind ik wat?

c.   Wat gebeurt er tijdens een dagstart en dagsluit?

d.   Wat is de bedoeling van een coachgesprek en hoe verloopt dat? En hoe kun je dit als

      ouder volgen? (klik hier voor de PP)

e.   Hoe kan ik mijn kind helpen bij Muiswerk rekenen en taal? (klik hier voor de PP)

f.    Stroom? Wat is daar de functie van? (klik hier voor de PP)

g.   Hoe beoordelen wij de resultaten en het niveau en hoe kun je dit als ouder volgen?
 

Informatieavond 15 juni 2016 voor nieuwe brugklasouders

Tijdens de informatieavond op 15 juni 2016 is er voor de ouders van onze nieuwe brugklasleerlingen een powerpoint gepresenteerd en zijn er diverse stukken uitgedeeld. U kunt de informatie hier nog even nakijken en eventueel downloaden. Mocht u meer willen weten neemt u dan even contact op met onze administratie.

Hand Out powerpoint informatieavond

Akkoordverklaring vrijwillige ouderbijdrage

Specificatie vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar 2016-2017

Informatie aanschaf iPad schooljaar 2016-2017

Reglement elektronische hulpmiddelen en sociale media

Schriftelijke toestemming fietsen

controle E-mailgegevens en telefoonnummers 

Verklaring portretrecht

Tegemoetkomingen Gemeente Heemskerk en Beverwijk