logo%20GGD       JGZ team VO  

 

Jeugdarts:  Lea Bastiaansen
Jeugdverpleegkundige: Judith Welman

Wij zijn het team Jeugdgezondheidszorg GGD Kennemerland 2015 - 2016 verbonden aan deze school.

Het JGZ-team bestaat uit een JGZ-arts, een JGZ-verpleegkundige en een assistent.

Samen met ouders, jeugdigen en school willen wij een bijdrage leveren aan een goede gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen. De afdeling Jeugdgezondheidszorg doet dit onder meer door het uitvoeren van preventieve gezondheidsonderzoeken en onderzoeken op indicatie bij jeugdigen. Daarnaast wordt voorlichting en advies gegeven aan ouders, jeugdigen, zorgcoördinatoren en docenten van scholen.

 

Contactmomenten in het voortgezet onderwijs

Klas 2
U, als ouder, bent hierbij niet meer aanwezig. Tijdens het onderzoek is er aandacht voor de gezondheid van uw kind, zijn of haar psychosociale ontwikkeling, lengte en gewicht.
Ook de leefstijl van uw kind komt aan bod. Het onderzoek bestaat uit een gezondheidsvragenlijst, wegen en meten en een afspraak met de jeugdverpleegkundige op school.

Klas 4
Tijdens dit contactmoment wordt een digitale vragenlijst ingevuld. Na het invullen van de vragenlijst bekijkt uw zoon of dochter op internet zijn/haar persoonlijke gezondheidsprofiel. In het gezondheidsprofiel wordt advies gegeven over de onderwerpen die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen, zoals voeding, slapen, pesten, alcohol en bewegen. Ook wordt er verwezen naar betrouwbare en informatieve internetsites, waarop uw zoon/dochter meer informatie over deze onderwerpen kan vinden.

Na het invullen van de digitale vragenlijst nodigt de jeugdverpleegkundige uw zoon of dochter uit voor een gesprek. Tijdens het gesprek geeft uw kind zelf aan waar hij of zij het over wil hebben. Desgewenst wordt een vervolggesprek ingepland met een deskundige om op een bepaald onderwerp dieper in te gaan, bijvoorbeeld op het terrein van voeding, bewegen, seksualiteit, genotmiddelen, gamen, zelfvertrouwen.

Op het moment dat uw kind in klas 2 of 4 zit ontvangt u uitgebreide informatie over dit contactmoment

Vaccinaties
Alle meisjes die 13 jaar worden krijgen een uitnodiging voor de vaccinaties tegen baarmoederhalskanker (HPV)

Ouders en jeugdigen kunnen ons altijd vragen stellen over de gezondheid, groei, vaccinaties, opvoeding, gedrag, leefstijl, verzuim, pesten, vriendschappen, bedplassen, hoofdluis.

Ook als u / je hulp zoekt en niet goed weet waar te beginnen kunt u / je contact met ons opnemen op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur via 023 7891777 of via een mail naar frontofficejgz@vrk.nl

Het jeugdgezondheidszorgteam is ook rechtstreeks te benaderen door een mail te sturen.