Groep 8 - voor leerkrachten

Informatie-avond voor ouders/leerkrachten - dinsdag 21 november 2017  Aanvang 19:00 uur - download hier de folder

Informatie-avond voor ouders - donderdag 1 februari 2018  Aanvang 19:30 uur

Open Huis - zaterdag 27 januari 2018 9:30 - 13:00 uur

Download hier de informatiebrochure voor leerlingen groep 8 van het Kennemer College Beroepsgericht

 

Tijdens de informatieavond, die uitsluitend bedoeld is voor ouders en leerkrachten groep 8, ontvangt u informatie over onze VMBO basis- en kaderopleidingen en leerlingen met kader/mavo- en gemengd advies. Teven besteden wij aandacht aan de opstroommogelijkheid voor mavo of de gemengde leerweg. We informeren u over ons onderwijs in de brugklassen en onze opleiding Vakcollege Techniek.

Tijdens onze informatieavonden zal het mogelijk zijn om in gesprek te gaan met onze zorgverleners en begeleiders. Denkt u hierbij aan onze taal- en rekencoördinator, dyslexiecoördinator en dyslexiecoach. Met hen kunt u specifieke problematiek rond taal en rekenen bespreken. De zorgcoördinator, ambulant medewerker van de Tajectklas, leerlingbegeleider, schoolmaatschappelijk werker en onze trainers sociale vaardigheden, faalangstreductie en weerbaarheid zijn allen deze avond aanwezig om uw vragen zoveel mogelijk te beantwoorden.

We starten de avond met een algemeen verhaal over onze school en wat wij de leerlingen te bieden hebben. Daarna laten wij u in een aantal korte workshops zien hoe ons onderwijs er uit ziet. We laten u het werken in de Learning Portal zien, het coachen en hoe de dag van een leerling is opgebouwd. Ook kunt u ervaren welke ondersteuning wij inzetten op taal- en rekengebied. En uiteraard kunt u met onze medewerkers in gesprek. Het is mogelijk om een rondje door de school te maken. Onze ambassadeurs leiden u graag rond. Wilt u de school echter volledig in bedrijf zien dan is het belangrijk dat u ons Open Huis bezoek op zaterdag 27 januari 2018.
 

Kennismakingslessen op 16 en 18 januari 2018

Voor de huidige leerlingen van groep 8 bieden we weer de mogelijkheid tot het bijwonen van de kennismakingslessen op onze locatie. Deze kennismakingslesjes zijn op dinsdag 16 en donderdag 18 januari 2018 van 08:30 tot 10:45 uur. We hebben er voor gekozen om de kennismakingslesjes in de ochtend te houden.

Om de organisatie van deze ochtenden beheersbaar te houden werken we met locatie-gebonden groepjes. In verband met de omvangrijke organisatie verzoeken wij u via onderstaande link zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 25 november 2017, digitaal aan te melden voor uw basisschool. U kunt uw leerlingen van uw basisschool  voor deze twee dagen inschrijven voor een bezoek aan onze locatie of de locatie mavo of havo-atheneum-gymnasium. Wilt u per dag aangeven met hoeveel leerlingen u de verschillende locaties wilt bezoeken? Leerlingen bezoeken per dag één locatie.  Download hier de brief kennismakingslessen januari 2018.

http://mavo.kennemercollege.nl/kennismakingslesjes

U ontvangt eind december 2017 per mail de definitieve indeling voor uw bezoek met groep 8 leerlingen aan de kennismakingslessen op de verschillende locaties van het Kennemer College. 


 Formulier Onderwijskundige overdrachtsrapportage 2018/2019

Aanmeldingsformulier 2018/2019

Aanmeldprocedure voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 2018-2019