Groep 8 - voor leerkrachten


Informatieavonden
*dinsdag 15 november 2016 en dinsdag 7 februari 2017 van 19:30 - 21:00 uur

Tijdens de informatieavond, die uitsluitend bedoeld is voor ouders en leerkrachten groep 8, ontvangt u informatie over onze VMBO basis- en kaderopleidingen en leerlingen met kader/mavo- en gemengd advies. Teven besteden wij aandacht aan de opstroommogelijkheid voor mavo of de gemengde leerweg. We informeren u over ons onderwijs in de brugklassen en onze opleidingen Vakcollege Techniek en Vakcollege Mens en Dienstverlenen.

Tijdens onze informatieavonden zal het mogelijk zijn om in gesprek te gaan met onze zorgverleners en begeleiders. Denkt u hierbij aan onze taal- en rekencoördinator, dyslexiecoördinator en dyslexiecoach. Met hen kunt u specifieke problematiek rond taal en rekenen bespreken. De zorgcoördinator, ambulant medewerker van de Tajectklas, leerlingbegeleider, schoolmaatschappelijk werker en onze trainers sociale vaardigheden, faalangstreductie en weerbaarheid zijn allen deze avond aanwezig om uw vragen zoveel mogelijk te beantwoorden.

We starten de avond met een algemeen verhaal over onze school en wat wij de leerlingen te bieden hebben. Daarna kunt u met onze medewerkers in gesprek. Uiteraard is het mogelijk om een rondje door de school te maken met één van onze rondleiders. Wilt u de school echter in bedrijf zien  dan is het belangrijk dat u ons Open Huis bezoek op zaterdag 4 februari 2017.
 

Informatie-avond voor ouders en leerkrachten - dinsdag 7 februari 2017 (inlegvel looproute en info)

Aanvang 19:30 uur

Open Huis - zaterdag 4 februari 2017 (informatieboekje)

9:30 - 13:00 uur


Kennismakingslessen op 17 en 19 januari

Voor de huidige leerlingen van groep 8 bieden we weer de mogelijkheid tot het bijwonen van de kennismakingslessen op onze locatie. Deze kennismakingslesjes zijn op dinsdag 17 en donderdag 19 januari 2017 van 08:30 tot 10:45 uur. We hebben er voor gekozen om de kennismakingslesjes in de ochtend te houden.

Om de organisatie van deze ochtenden beheersbaar te houden werken we met locatie-gebonden groepjes. In verband met de omvangrijke organisatie verzoeken wij u via onderstaande link zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vrijdag 25 november 2016, digitaal aan te melden voor uw basisschool. U kunt uw leerlingen van uw basisschool  voor deze twee dagen inschrijven voor een bezoek aan onze locatie of de locatie mavo of havo-atheneum-gymnasium. Wilt u per dag aangeven met hoeveel leerlingen u de verschillende locaties wilt bezoeken? Leerlingen bezoeken per dag één locatie.  Download hier de brief kennismakingslessen januari 2017.

http://mavo.kennemercollege.nl/kennismakingslesjes

U ontvangt eind december 2016 per mail de definitieve indeling voor uw bezoek met groep 8 leerlingen aan de kennismakingslessen op de verschillende locaties van het Kennemer College. 

 

Informatiebrochure met informatie over de aanmeldingsprocedure en alle SVOK-scholen. Voor meer informatie kunt u ook de website an het SVOk raadplegen, http://www.svok.nl/procedures

Formulier Onderwijskundige overdrachtsrapportage 2017/2018 (informatie volgt)

Aanmeldingsformulier 2017/2018