Groep 8 - voor ouders
 

Informatieavonden
* dinsdag 21 november 2017
* donderdag 1 februari 2018

 

Open Huis 
* zaterdag 27 januari 2018 


Tijdens de informatieavonden, die uitsluitend bedoeld zijn voor ouders en leerkrachten groep 8, ontvangt u informatie over onze VMBO basis- en kaderopleidingen en de leerlingen die een kader/mavo- of gemengd-advies hebben. Teven besteden wij aandacht aan de opstroommogelijkheid voor mavo of de gemengde leerweg. We informeren u over ons onderwijs in de brugklassen en onze opleiding Vakcollege Techniek.

Tijdens de informatieavonden zal het tevens mogelijk zijn om in gesprek te gaan met onze zorgverleners en begeleiders. Denkt u hierbij aan onze taal- en rekencoördinator, dyslexiecoördinator en dyslexiecoach. Met hen kunt u specifieke problematiek rond taal en rekenen bespreken. De zorgcoördinator, ambulant medewerker van de Tajectklas, onze trainers sociale vaardigheden, faalangstreductie en weerbaarheid zijn allen deze avond aanwezig om uw vragen zoveel mogelijk te beantwoorden.

We starten de avond met een algemeen verhaal over onze school en wat wij de leerlingen te bieden hebben. Daarna laten wij u in een aantal korte workshops zien hoe ons onderwijs er uit ziet. We laten u het werken in de Learning Portal zien, het coachen en hoe de dag van een leerling is opgebouwd. Ook kunt u ervaren welke ondersteuning wij inzetten op taal- en rekengebied. En uiteraard kunt u met onze medewerkers in gesprek. Het is mogelijk om een rondje door de school te maken. Onze ambassadeurs leiden u graag rond. Wilt u de school echter in bedrijf zien samen met uw zoon of dochter dan is het belangrijk dat u ons Open Huis bezoekt op zaterdag 27 januari 2018 van 9:30-13:00 uur.

Informatie-avond voor ouders - dinsdag 21 november 2017  Aanvang 19:00 uur - download hier de folder

Informatie-avond voor ouders - donderdag 1 februari 2018  Aanvang 19:30 uur

Open Huis - zaterdag 27 januari 2018 9:30 - 13:00 uur download hier de folder

 

Download hier de informatiebrochure voor leerlingen groep 8 van het Kennemer College Beroepsgericht

 

Aanmelding algemeen

Het Kennemer College is onderdeel van het SVOK (Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) en volgt voor de aanmelding en plaatsing van leerlingen de 'procedures voor aanmelding en toelating voor de brugklassen van SVOK-scholen' (zie hiervoor ook de site www.svok.nl). 

Download hier binnenkort de algemene informatiebrochure, met een toelichting op de aanmeldingsprocedure) van alle scholen die onder hetzelfde bestuur vallen; alle afdelingen van het Kennemer College, Bonhoeffer, J.P. Thijsseschool, Clusius. 

Sommige basisscholen verzorgen de aanmelding zelf, andere basisscholen kiezen ervoor om dit bij de ouders te laten. Wanneer u met uw zoon/dochter de keuze heeft gemaakt voor het Kennemer College, neemt u contact op met de basisschool en zij bespreken met u de verdere procedure van aanmelding. 
 

Aanmelding leerlingen groep 8


Leerlingen die zich aanmelden vullen van te voren het vragenformulier 'wie ben ik' in. Je mag dit formulier op de computer invullen en opsturen naar s.ruisendaal@kennemercollege.nl. Of je print het uit en levert het gelijk met het aanmeldformulier in. Uiteraard mogen je ouders helpen dit formulier in te vullen. Als je het formulier mailt is het belangrijk dat je in de onderwerpregel vermeldt: je naam, groep 8 en dat je je wilt aanmelden bij het Kennemer College Beroepsgericht. Klik hier voor het 'wie ben ik' formulier.
Door het invullen van de vragenlijst krijgen we een beetje een beeld van wie jij bent.....


Formulier Onderwijskundige overdrachtsrapportage 2018/2019

Aanmeldingsformulier 2018/2019

Aanmeldprocedure voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte 2018-2019

Apeldoornse Vragenlijst 2018/2019