Groep 8 - voor ouders
 

Informatieavonden:

* dinsdag 15 november 2016

* dinsdag 7 februari 2017

Tijdens de informatieavonden, die uitsluitend bedoeld zijn voor ouders en leerkrachten groep 8, ontvangt u informatie over onze VMBO basis- en kaderopleidingen en de leerlingen die een kader/mavo- of gemengd-advies hebben. Teven besteden wij aandacht aan de opstroommogelijkheid voor mavo of de gemengde leerweg. We informeren u over ons onderwijs in de brugklassen en onze opleiding Vakcollege Techniek.

Tijdens de informatieavonden zal het tevens mogelijk zijn om in gesprek te gaan met onze zorgverleners en begeleiders. Denkt u hierbij aan onze taal- en rekencoördinator, dyslexiecoördinator en dyslexiecoach. Met hen kunt u specifieke problematiek rond taal en rekenen bespreken. De zorgcoördinator, ambulant medewerker van de Tajectklas, onze trainers sociale vaardigheden, faalangstreductie en weerbaarheid zijn allen deze avond aanwezig om uw vragen zoveel mogelijk te beantwoorden.

We starten de avond met een algemeen verhaal over onze school en wat wij uw kind te bieden hebben. Daarna kunt u met onze medewerkers in gesprek. Uiteraard is het mogelijk om een rondje door de school te maken met één van onze leerlingen.

Wilt u de school echter in bedrijf zien samen met uw zoon of dochter dan is het belangrijk dat u ons Open Huis bezoekt op zaterdag 4 februari 2017 van 9:30-13:00 uur.

Informatie-avond voor ouders - dinsdag 7 februari 2017 (inlegvel looproute en info)

Aanvang 19:30 uur

Open Huis - zaterdag 4 februari 2017 (informatieboekje)

9:30 - 13:00 uur


Wij hopen u op één van onze informatieavonden te mogen ontmoeten. De informatieavonden vinden plaats van 19:30-21:00 uur.
Mocht u al een voorproefje willen van de informatieavond dan kunt u begin november hier het informatieboekje bekijken!

Download hier de introductiebrochure voor leerlingen groep 8 van het Kennemer College (alle afdelingen)

 

Aanmelding algemeen

Het Kennemer College is onderdeel van het SVOK (Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland) en volgt voor de aanmelding en plaatsing van leerlingen de 'procedures voor aanmelding en toelating voor de brugklassen van SVOK-scholen' (zie hiervoor ook de site www.svok.nl). 

Download hier de algemene informatiebrochure, met een toelichting op de aanmeldingsprocedure) van alle scholen die onder hetzelfde bestuur vallen; alle afdelingen van het Kennemer College, Bonhoeffer, J.P. Thijsseschool, Clusius. 

Sommige basisscholen verzorgen de aanmelding zelf, andere basisscholen kiezen ervoor om dit bij de ouders te laten. Wanneer u met uw zoon/dochter de keuze heeft gemaakt voor het Kennemer College, neemt u contact op met de basisschool en zij bespreken met u de verdere procedure van aanmelding. Voor meer informatie over onze informatieavond op 15 november 2016 klikt u hier.
 

Aanmelding leerlingen groep 8

Voor het aanmelden van uw zoon of dochter voor de brugklas, kunt u hier het aanmeldformulier downloaden.

Leerlingen die zich aanmelden vullen van te voren het vragenformulier 'wie ben ik' in. Je mag dit formulier op de computer invullen en opsturen naar s.ruisendaal@kennemercollege.nl. Of je print het uit en levert het gelijk met het aanmeldformulier in. Uiteraard mogen je ouders helpen dit formulier in te vullen. Als je het formulier mailt is het belangrijk dat je in de onderwerpregel vermeldt: je naam, groep 8 en dat je je wilt aanmelden bij het Kennemer College Beroepsgericht. Klik hier voor het 'wie ben ik' formulier.
Door het invullen van de vragenlijst krijgen we een beetje een beeld van wie jij bent.....

Download hier de aanmeldprocedure voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.