Open dagen en Kennismakingslesjes 

Als je nu in groep 8 zit ga je een spannend jaar tegemoet. Je gaat samen met je ouders verschillende scholen bezoeken en een keus maken naar welke middelbare school je zou willen gaan. Misschien ga jij wel kiezen voor de afdeling Beroepsgericht van het Kennemer College. Bij Open Huis vind je alle data om onze school te bezoeken. We hopen snel kennis met je te kunnen maken!!

Hier vindt u de algemene informatiebrochure van het SVOK waar ook het Kennemer College onder valt. In de brochure kunt u heel in het kort lezen wat wij belangrijk vinden bij Beroepsgericht: leren door te doen en doen door te leren, met elkaar en van elkaar!


Aanmeldprocedure leerjaar 1
 

Aanmelding

Om te kunnen worden toegelaten tot de brugklas vmbo-beroepsgericht van het Kennemer College hanteren wij onderstaande criteria:

 • Minimaal een advies vmbo-beroepsgericht van de basisschool, ondersteund door het Leerling Volg Systeem (LVS)
 • Plaatsing in een vmbo-kb/mavo-brugklas geschiedt uitsluitend op basis van het advies van de basisschool
 • Aanmelden verloopt via de basisschool
 • Aanmelden uiterlijk vóór maandag 14 maart 2017
 • Vooraanmelding voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte is noodzakelijk (uiterlijk december 2016)
 • Affiniteit met praktijkvakken


De toeleverende basisschool levert zo spoedig mogelijk de benodigde informatie digitaal en/of schriftelijk aan. Te weten:

 • Het onderwijskundig rapport (OKR)
 • Informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
 • Cito- en/of NIO-score
 • Dyslexieverklaring (indien van toepassing)

Onvolledige informatie van de basisschool kan leiden tot vertraging van de aanmeldprocedure, dan wel het niet in behandeling nemen van de aanmelding van de leerling.
De dossiers (waaronder het OKR) dienen uiterlijk vrijdag 17 maart 2017 te zijn aangeleverd door de basisscholen.


Het advies van de basisschool is leidend bij het in behandeling nemen van de aanmelding van leerlingen. Het onderwijskundig rapport èn (Cito/NIO)toetsresultaten worden gezien als onderbouwing van het advies.

Uitslag over toelating

 • De plaatsingsprocedure start vanaf maandag 3 april 2017
 • Vanaf donderdag 13 april 2017 kunnen ouders en basisscholen op de hoogte worden gesteld van de beslissing tot plaatsing of afwijzing.  Ouders worden schriftelijk geïnformeerd. Bij afwijzing zal er tevens telefonisch contact worden opgenomen. Bij afwijzing kan er sprake zijn van een verwijzing naar ander onderwijs.
 • Gewijzigde adviezen op grond van de eindcito of eindtoets kunnen tot uiterlijk dinsdag 30 mei 2017 schriftelijk worden ingediend. 

Een tijdige aanmelding voorkomt langdurige onzekerheid!
De plaatsing is definitief, wanneer alle gegevens ten behoeve van de inschrijving zijn aangeleverd.

Meer informatie over aanmelding leerjaar 1

Is te verkrijgen bij Sylvia Ruisendaal, teamleider leerjaar 1
Bereikbaar op telefoonnummer 0251-241944
Of via mail: 
s.ruisendaal@kennemercollege.nl
 

Belangrijke data op een rijtje

November 2016

 

 

17-11

19.30-21.00

Informatieavond ouders groep 8

Januari 2017

 

 

17-1

08-30-10.45

Kennismakingslesjes met basisschool

19-1

08-30-10.45

Kennismakingslesjes met basisschool

Februari 2017

 

 

4 februari

09.30-13.00

Open Huis ouders en leerlingen

7 februari

19.30-21.00

Informatieavond ouders groep 8

Maart 2017

 

 

14-3

 

Sluitingsdatum aanmelding

April 2017

 

 

Vanaf 13-4

 

Plaatsingsbrieven worden verstuurd

Mei 2017

 

 

Tot 30-5

 

Indienen gewijzigde adviezen door basisschool

Juni 2017

 

 

21-6

13.45-15.15

Ontvangst nieuwe brugklassers

28-6

13.45-15.15

Ontvangst nieuwe brugklassers (reserve)

September 2017

 

 

1-9

 

Start nieuwe schooljaar

 

 

Aanmelding leerjaar 2 t/m 4 en tussentijds instromen

Indien het gaat om een aanmelding van uw zoon of dochter voor leerjaar 2 t/m 4 neemt u dan eerst contact op met onze decaan Judith Rijkhoff: j.rijkhoff@kennemercollege.nl.
Ook voor het tussentijds instromen gedurende het schooljaar vanwege bijvoorbeeld een verhuizing neemt u contact op met onze decaan.