Leerlingenstatuut

Het Kennemer College kent een leerlingenstatuut, waarin de rechtspositie van de leerling op school is vastgelegd. Daarin staat beschreven wat de rechten en plichten van de leerling zijn, hoe prestaties worden gemeten, hoe met huiswerk en PTA's wordt omgegaan, wat de rechten van de leerlingenraad zijn en hoe met privacy wordt omgegaan. De school verwacht dat elke leerling - en elke docent - weet wat hierin wordt beschreven. De actuele versie van het leerlingstatuut staat hier.