Internationale Schakelklassen (ISK)

ISK staat voor Internationale Schakelklas. Dit betekent dat leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar vanuit alle delen van de wereld bij ons de kans krijgen om in twee jaar de Nederlandse taal te leren. Vanwege de grote onderwijsverschillen over de wereld zijn de in- en uitstroomkansen bij deze leerlingen divers.

Doel van het ISK onderwijs is:

• het zodanig aanleren van de Nederlandse taal, dat de leerlingen daarna kunnen
instromen in het vervolgonderwijs.
• Kennismaken met de Nederlandse samenleving.

De ISK is ingedeeld in groepen:

De Instroomklas (A/B): hierin komen alle leerlingen die nog geen Nederlands hebben gehad en zij die voor het eerst onderwijs krijgen. Zij krijgen een stoomcursus van een aantal weken om de basis van de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Daarna stromen zij door naar de C/D/E-klas.
De leerlingen die in Nederland voor de eerste keer onderwijs krijgen, zullen een aangepast traject volgen.

Daarnaast hebben we nog een groep met leerlingen die de Nederlandse taal pas later hebben geleerd. Deze leerlingen gaan vanuit de basisschool nog een extra jaar hard aan hun Nederlandse taal werken en volgen tevens een aantal vakken gericht op het voortgezet onderwijs. Hiermee vergroten zij hun kansen in het voortgezet onderwijs. We noemen deze groep ISK 12+.

Doorstroom vindt plaats naar alle soorten van het voortgezet onderwijs. De oudere leerlingen vervolgen hun leertraject aan het mbo.