Begeleiding

Kernteam en zorgcoördinator

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om op school goed te kunnen functioneren.

Wanneer een leerling op het gebied van leren, gedrag en/of sociaal-emotionele ontwikkeling een extra begeleidingsbehoefte laat zien, wordt het kernteam ingeschakeld. Dit team vergadert wekelijks en bestaat uit de zorgcoördinator/orthopedagoog (voorzitter), de schoolmaatschappelijk werker en de coach van centrum Jeugd en Gezin. De leerlingbegeleiders, de trajectbegeleider en de teamleiders schuiven hier regelmatig bij aan.

Het kernteam onderzoekt de aard van de ondersteuningsvraag en stelt een plan van aanpak op om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Dat gebeurt in overleg met de leerling, de ouders en de coach of mentor. Daarnaast kunnen er ook adviezen voor externe hulpverlening gegeven worden.

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de extra ondersteuning. Samen met de andere leden van het kernteam geeft zij inhoud aan het ondersteuningsbeleid binnen de school. De zorgcoördinator is mw. E. Kelleners en mw. D. Klaster.


Passend Onderwijs

Ook leerlingen die behoefte hebben aan extra onderwijsondersteuning zijn welkom op het Kennemer College. Hierbij geldt wel dat de begeleidingsvraag moet aansluiten op de mogelijkheden van school. Wij overleggen met ouders die hun kind op onze school geplaatst zouden willen zien. Aan de hand van een aantal onderwijskundige en praktische vragen wordt bekeken of de school een eventuele plaatsing waar kan maken. Voor advies, een toelaatbaarheidsverklaring en indien nodig een arrangement zal de school contact opnemen en overleggen met het RASTT (Regionaal Advies Schakel Toetsing Team) van het Samenwerkingsverband Midden-Kennemerland Voortgezet Onderwijs. Zie voor meer informatie www.swvvomk.nl.

 

Klik hier voor meer informatie over ons ondersteuningsaanbod. Het betreft hier basisondersteuning, basisplus-ondersteuning of extra ondersteuning.

Klik hier voor het schoolondersteuningsprofiel.